Debreceni Agrártudományi Egyetem
Mezõgazdaságtudományi Kar
Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék
BAROMFITENYÉSZTÉS II.
(Kacsatenyésztés; a termékelõállítás gyakorlata)
Összeállította:
DR. MIHÓK SÁNDOR
egyetemi docens
a mezõgazdaságtudomány kandidátusa
DEBRECEN
1997.
1. Ágazati helyzetkép 
2. A kacsa biológiai sajátosságai 
3. Értékmérõ tulajdonságok 
3.1. Tojástermelõ képesség 
3.1.1. A mosúsz kacsa tojástermelésének jellemzõi 
3.2. Termékenység 
3.3 Hústermelõ képesség 
3.4. Takarmányértékesítõ képesség 
3.5. Májtermelõ képesség 
4. Fontosabb fajták, típusok, hibridek 
4.1. Pekingi kacsa 
4.2. Aylesbury kacsa 
4.3. Roueni kacsa 
4.4. Egyéb kisebb jelentõségû hústípusú kacsafajták 
4.5. Khaki Campbell kacsa 
4.6. Indiai futókacsa 
4.7. Hobbycélból tartott egyéb kacsák 
4.8. Mosúsz- és a mulard kacsa 
4.9. Cherry Valley kacsa 
4.10. Szarvasi K 94 jelû kacsa 
5. Fajspecifikus nemesítési módszerek 
5.1. Tenyészcélok 
5.2. Alkalmazott nemesítési, tenyésztéstechnikai eljárások 
6. A kacsa takarmányozása 
6.1. Táplálóanyag normák 
6.2. A pecsenyekacsa táplálóanyag igénye 
6.3. A tenyésznövendékek táplálóanyag igénye 
6.4. A tojókacsák táplálóanyag igénye 
7. Az alkalmazott termeléstechnológiák alapelemei 
7.1. A pecsenyekacsa tartástechnológiája 
7.1.1. Meleg elõnevelés 
7.1.2. Hideg elõnevelés, kifutóztatás 
7.1.3. A pecsenyekacsa utónevelése 
7.1.4. A pecsenyekacsa takarmányozási rendje, itatása 
7.2. Mosúsz kacsával (mulard, barbari típusok) folytatott pecsenyekacsa-nevelés 
7.3. A tenyészutánpótlás nevelése 
7.4. A törzskacsák tartása 
7.4.1. Beólazás, törzsesítés, a törzsólak elõkészítése, üzemeltetése 
7.4.2. A tenyészkacsák takarmányozási rendje 
7.4.3. A tenyészidényben alkalmazott világítás 
7.4.4. Tojásgyûjtés, tojáskezelés, tojástárolás 
7.4.5. A kacsák mesterséges termékenyítése 
7.5. A mulard és a barbari kacsák májra történõ hízlalása 
8. IRODALOMJEGYZÉK 
9. DIAJEGYZÉK