A FAJ KÜLFÖLDI, HAZAI ÁLTALÁNOS HELYZETE, VÁRHATÓ TENDENCIÁJA

Pulyka

A pulyka tenyésztése és hízlalása a világviszonylatban az egészséges táplálkozás elõtérbe kerülésével jelentõsen megnõtt. Néhány országban (pl. USA, Nagy Britannia) különösen kedvelt a húsa, és fogyasztása hagyományos alkalmakhoz is kötõdik.

Az iparszerû baromfihús elõállítás ennél az állatfajnál is életre hívta azokat az óriási teljesítményû hibrideket, amelyek minden piaci igényt kielégítenek.

Testnagyságuk alapján különbözõ típusba sorolható hibridek más-más igényt elégítenek ki.

A broiler pulyka kisebb testû, 5-7 kg vágási testtömegû, egészben is értékesíthetõ típus.

A gigant pulyka egy hosszabb hízlalási idõ alatt hatalmas testtömeget ér el. Ez a típus darabolt áruként kerül a piacra, követelmény vele szemben, hogy legalább 4 kg szín mellhúst adjon 1-1 állat.

Fogyasztása Magyarországon is egyre inkább elõtérbe kerül, bár a megtermelt pulykahús döntõ része exportra kerül. Hazai fogyasztásra nagyobb mennyiségben a kisebb értékû darabolt testrészek a keresettebbek.

A 80-as évek második felére szinte kizárólag a nagytestû (gigant) pulyka elõállítása volt a cél, melynek darabolt termékei kerültek exportra.

A 90-es évek elején a termelést közel 70 %-ban az angol BUT BIG 6-os hibrid, a további 30 %-ban a kanadai Hybrid 3200 és BUT 8-as hibridek képviseltek.

A bak pulykák üzemi szinten is elérik a 16-18 kg-os élõsúlyt. A mellfilé kihozatal átlagosan 24-26 %-os az élõsúlyhoz viszonyítva.

A pulykahibridek szülõpárjai import útján kerülnek az országba.

Tenyésztõ szervezetek
Baromfi Termék Tanács
Elnök: Katics Dezsõ
Cím: 7631 Pécs, Pf.: 37.
Tel.: 06-72-450-355
Fax: 06-72-439-493
Igazgató: Dr. Kállai Béla
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 1-3.
Tel.: 1-269-2998
Fax: 1-269-2995
1-269-2996
Magyar Pulykaszövetség
Elnök: Papp Imre
Cím: ZALABAROMFI Kereskedelmi és Feldolgozó Vállalat
8900 Zalaegerszeg, Teskándi út 2.
Tel.: 92-314-560
Titkár: Dr. Lakatos István
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 1-3.
Tel.: 1-269-29-96