PULYKA TARTÁSTECHNOLÓGIA

A pulyka tartását két alapvetõ részre bontjuk, a tenyészállatok, illetve a végtermék tartástechnológiájára.

Tenyészállatok tartástechnológiája

Tenyészállományok tartásával a hibridet forgalmazó nagyüzemek foglalkoznak. A munka nagy szakértelmet és a technológiai utasítások pontos betartását igényli.

Az állomány felnevelése során különbözõ igényekkel lép fel a környezetével szemben. Ezek a technológiai felszereltségükben is eltérnek egymástól.

Az állatok felnevelése mindenképp zárt istállóban, megfelelõ körülmények között kezdõdik. A naposállat fogadási hõmérséklete 36-37 oC a pipe magasságában mérve. Ezt biztosítani csak jól szigetelt, biztonságos, automatizált fûtési rendszerrel lehetséges. A takarékosabb fûtési megoldást jelenti, ha mûanyával kombinált teremfûtést alkalmazunk. Ebben az esetben a terem hõmérsékletét elegendõ 28-30 oC körül tartani, a mûanya alatt viszont melegebbet találnak az állatok.

A napos baromfiak közül a pulykapipe a leggyámoltalanabb és legérzékenyebb. 5-6 napos koráig rosszul lát, ezért az itatót és etetõt olyan sûrûn kell elhelyezni, hogy az állat könnyen elérje, erõs megvilágításáról is gondoskodni kell. Jó eredményeket értek el világító etetõtálcák alkalmazásával is. Vigyázni kell, hogy az etetõtálcák ne legyenek kitéve a mûanya sugárzó hõhatásának, a magas fehérjetartalmú takarmány könnyen romlik, ezért egyszerre csak kis adagokat szórjunk az állatok elé.

Mindezeknek a körülményeknek a biztosítását segíti elõ, ha fogadáskor a napospipéket ún. csibeudvarokban helyezzük el. Ezek legtöbbször kb. 60 cm magas hullámpapírral körbevett kisebb területek, amelyekben 200-300 db pipét lehet elhelyezni. Mindegyik csibeudvar fölé egy mûanyát (lehet gáz- vagy elektromos üzemeltetésû) és egy helyi megvilágításra szolgáló izzót is el kell helyezni.

Az almozást a könnyebb mozgás miatt csak a csibeudvarok területén végezzük el. Az alomanyag legyen jó nedvszívó, penészmentes. A napospulyka nagyon érzékeny a penészes alomanyagra. Puha fából származó gyaluforgáccsal almozáskor vigyázzunk, mert a rosszul látó pipék a fényesebb faforgács darabokat nagy elõszeretettel elfogyaszthatják, ami bélhurutot, begyelzáródást okozhat. Ezért praktikus a forgácsos almot letakarni érdes felületû, nem csúszós hullámpapírral.

A csibeudvarokat 1 hét után fokozatosan egymásba kell nyitni az állatok növekedésének ütemében.

Telepítési sûrûség kistestû pulykaszülõpárok esetén
db/m2          6-8      8-16      16-28    Termelési  

          hetes     hetes     hetes     idõszak   Bak         5,3      2,1      1,8      1,3    

Tojó        8,6      3,6      3,6      1,8    
A telepítési sûrûséget meghatározza az állományunk testtömeg szerinti típusa, az, hogy mennyi ideig kívánjuk az adott ólban nevelni, áll-e kifutó a rendelkezésünkre, milyen az istálló korszerûsége, technológiai színvonala, különös tekintettel a ventillációra.

A pulyka a legnagyobb légcsere igényû baromfi, 8 m3/óra/testtömeg kg a légcsere igénye.

Az elsõ héten nem szellõztetünk az állomány kis testtömege és a magas hõmérséklet miatt. Ebben az idõszakban nagy gondot okoz a megfelelõ relatív páratartalom biztosítása. Az állatok igénye 70 %-os relatív páratartalom, amit ilyen hõmérsékleten csak drasztikus párásítással lehet kialakítani (elektromos párásító készüléket használva, víz porlasztása az istálló légterébe, beton felületek állandó nedvesen tartása).

A világítás a tenyészállomány tartásának mindig nagyon fontos technológiai eleme. A hibrid forgalmazói mindig pontos, napra lebontott világítási programot bocsátanak a tenyészállat-tartók rendelkezésére, aminek a betartása nélkül nem érhetünk el megfelelõ tojástermelést.

6-7 hetes korra az állomány hõmérsékletigénye 18-20 oC, amit már gyengébb felszereltségû istállóban, nyáron fûtés nélkül is tudunk biztosítani. Azért lehetséges és célszerû az elõnevelést két fázisra bontani, amelynek második szakaszában nincs szükség a mûanyával felszerelt épületre, kell viszont lennie az etetést és itatást biztosító felszerelésnek, a világítási program végrehajtására alkalmas automatának, és rendelkeznie kell a megfelelõ ventillátor kapacitással.

Az etetést és itatást lehetõleg ebben a szakaszban is automata berendezésekkel biztosítunk. Nagyobb állományok kézi munkaerõvel történõ kiszolgálása nagyon nehéz, és sok hibalehetõséget hordoz magában.

Az állomány telepítési sûrûsége függ az elõbbiekben már felsoroltaktól.

Tenyészállomány tartásakor a két ivart egymástól elkülönítetten kell nevelni.

A pulyka szaporításánál a nagy ivari dimorfizmus miatt mesterséges termékenyítést célszerû végezni, ami megfelelõ elvégzése esetén kitûnõ szaporulati mutatókat biztosít.

Mesterséges termékenyítés esetén, attól függõen, hogy hígítjuk-e a bakoktól levett spermát 1:15,-25 ivararánnyal számolhatunk.

A bakokat külön kell tartani, amit az eltérõ világítási program tesz szükségessé. Az állatok tojóházba telepítése testtömeg típustól függõen a 18-20. héten történik, 1-1,5 db/m2 telepítési sûrûséggel.

Takarmányozzunk mindvégig a tenyészállatok számára gyártott keveréktakarmánnyal, a tenyésztõ cég elõírásai alapján történik.

A tenyészistállóban el kell helyezni a tojófészkeket. A gyakori tojásgyûjtés, a kotlás kialakulásának megelõzése és tojások szennyezõdésének elkerülése miatt fontos. Emellett nagy gondot kell fordítani a mindig tiszta alomanyagra.