A csontok összeköttetései

A csontok felületén összeköttetésük biztosítására, továbbá izmok, inak, szalagok eredésére és tapadására, valamint erek, idegek védelmére sajátos domborulatokat találunk. Ezek részben kiemelkedések, részben bemélyedések, kisebb részben szabályos vagy szabálytalan folytonossági hiányok.. A csontok összeköttetései anatómiai és funkcionális nézőpontból csoportosíthatók. Anatómiai alapon beszélünk folytonos és megszakított összeköttetésekről. Folytonos (szakadatlan) összeköttetések: kötőszövetesek, porcosak, csontosak, izmosak. Megszakított csontösszeköttetések az ízületek.

Funkcionális alapon, vagyis a csontok egymás közti kitérésük lehetősége szerint mozdulatlan és mozgékony csontösszeköttetéseket különböztetünk meg (5. táblázat). Mozdulatlan összeköttetések: a varrat, álvarrat, beékelődés, összecsontosodás. Mozgékonyak: a szalagos, porcos, izmos, ízületes összeköttetések.

5.Táblázat: A csontok közötti összeköttetések funkcionális alapon (Saját forrás)

Mozgékony összeköttetés

Mozdulatlan összeköttetés

Ízületek

Típus

Példa

Típus

Példa

Típus

Példa

Szalagos

Csigolyák tövis-nyúlványai között

Varratos

Koponya csontjai között

Egytengelyű (hengerízület)

Comb-sípcsonti ízület

Porcos

Csípő- és keresztcsont között

Álvarrat

Két állkapocs -csont között

Kéttengelyű (nyeregízület)

Madár nyak-csigolyák

Izmos

Lapocka és a törzs között

Csontos összenövés

Medence

Többtengelyű (gömbízület)

VállízületBeékelődés

Fogak