A HOMEOSZTÁZIS FOGALMA; AZ ANATÓMIA ÉS AZ ÉLETTAN TÁRGYKÖRE