ÁLLATÉLETTAN

Debreceni Egyetem

Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet

 

 

ÁLLATÉLETTAN

 

Elektronikus jegyzet BSc (Állattenyésztő-, és Mezőgazdasági mérnök)

és FSZ (Ménesgazda, Ökológiai gazdálkodó) hallgatók számára

 

 

 

 

Szerkesztette: Novotniné Dr. Dankó Gabriella

 

 

 

Lektorálta:

Dr. Pécsi Anna

 

ISBN: 978-615-5183-31-7 

 

Debrecen

 

2012.