A logisztika definíciója

A logisztika szó történetét jól jellemzik az alábbi szavak: logo=gondolkodni, logos=értelem, logistikos=logikusan gondolkodni.

Az Amerikai Logisztikai Tanács megfogalmazásában a logisztika definíciója: „A nyersanyagok, termelésközi készletek és késztermékek - illetve hozzájuk kapcsolódó információk - hatékony áramlásának tervezését, megvalósítását és ellenőrzését szolgáló tevékenységek integrációja a vevői elvárásoknak megfelelően."

Más megfogalmazásban: a logisztika olyan intézkedéseket és eszközöket foglal magába, melyek egy adott feladat elvégzéséhez optimális módon biztosítja a szükséges anyagokat és információkat. Ennek jellemző területei a beszerzés, termék előállításhoz szükséges anyagok tárolása, a termelés folyamatos ellátása, ill. az elkészült termékek eljuttatása a fogyasztókhoz, valamint az ehhez kapcsolódó területek, úgymint a tervezés, marketing, kontrolling és a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközrendszer.

Természetesen az idők folyamán többféle definíció született, ezek közül az egyik legismertebb az 5M (=5 right) a logisztika ‘missziója':

A logisztika a vállalati tevékenységek azon csoportja, amely biztosítja, hogy a vállalat zavartalan működéséhez szükséges anyagok /termékek és információk

— • a megfelelő helyen,

— a megfelelő időpontban,

— a megfelelő mennyiségben,

— a megfelelő minőségben és választékban,

— a megfelelő áron (költségen) álljanak rendelkezésre.

Később megszületett az 5M kibővített értelmezése a 7M:

o a megfelelő terméket,

o a megfelelő minőségben és mennyiségben,

o a megfelelő állapotban,

o a megfelelő helyen,

o a megfelelő időben,

o a megfelelő felhasználóknak,

o a megfelelő költségek mellett kell rendelkezésre bocsátania.

A 9M az alábbiak szerint foglalja össze a logisztika feladatait:

o a megfelelő információ,

o a megfelelő anyag,

o a megfelelő energia,

o a megfelelő személyek,

o a megfelelő mennyiségben,

o a megfelelő minőségben,

o a megfelelő időpontban,

o a megfelelő helyre,

o a megfelelő költséggel.

A logisztika definíciójából következik, hogy feladatai összetettek, ennek megfelelően a logisztikával kapcsolatban lévő szakterületek a következők:

— raktározás-technika,

— gyártástechnika,

— szállítás- és rakodástechnika,

— közlekedés-technika,

— csomagolás-technika,

— üzem- és vállalat-gazdaságtan,

— marketing,

— kommunikációs technika,

— informatika.

Az egyes szakterületekhez különböző logisztikai tevékenységek tartoznak. A tevékenységek két nagy csoportja az anyaggazdálkodás és a fizikai elosztás ( 1.1. táblázat).
1.1. táblázat: A logisztikához tartozó tevékenységek
 

TEVÉKENYSÉGEK

Anyaggazdálkodás

Fizikai elosztás

Igény-előrejelzés

Késztermék-készletezés

Beszerzés

Elosztás-tervezés

Szükséglet-tervezés

Rendeléskezelés

Termeléstervezés

Szállítás

Gyártási készletezés

Vevőszolgálat

Raktározás

 

Anyagkezelés

 

Ipari csomagolás