A magyar fogyasztóvédelem eszközei

A fogyasztói jog érvényesítésének alapvető lehetőségei a magyar jogrendszer szerint a következők: a reklamációhoz való jog, a termékszavatossághoz való jog, a kötelező jótálláshoz való jog, jog a panasz bejelentéséhez, a jogorvoslathoz, jog a hatósági, illetve a bírósági jogérvényesítéshez. A vásárló/fogyasztó elvárása, hogy a termékek minősége és ára arányos legyen.

A panasz bejelentésének különböző szintjei vannak a hatáskör növekedésének sorrendjében: Bolti szint - Önkormányzati jegyzői - a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség - Szakhatósági - Ügyfélszolgálati - a Békéltető Testület - Bírósági.

A fogyasztóvédelmi jog legfőbb célja, hogy megvalósítsa a fogyasztók érdekeinek leghatékonyabb érvényesülését. A fogyasztóvédelmi jog legfontosabb feladata a termékbiztonság megteremtése, valamint a fogyasztók alapjogainak rögzítése. A termékbiztonság a legalapvetőbb fogyasztói jogokhoz valamint az élet, az egészség, és a testi épség megőrzéséhez kapcsolódik. A termékfelelősségi törvény szerint a termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely a körülmények figyelembevétele mellett joggal elvárható.

Az Európai Unió egységes belső piacán elengedhetetlen betartani a termékbiztonság követelményének érvényességét a honosított EU-direktívákkal érintett területeken: gépeknél, játékoknál, kisfeszültségű villamos berendezéseknél (1000 V alatti), azoknál a termékeknél, amelyek nem hoznak létre olyan mágneses teret, amely más készüléket zavarnának, gázfogyasztó berendezéseknél. Ezeken a termékeken a CE-jelölést (9.24. ábra) kötelező feltüntetni.

9.24. ábra: Az EU-direktíváknak való megfelelőség jele

A CE-jelölés nyilatkozat a piacfelügyeleti hatóságoknak arról, hogy a termék kielégíti az új megközelítésű direktívákban (New Approach) megfogalmazott követelményeket. A termékfelelősségi törvény a gyártó szigorú felelőssége elvén alapszik, a fogyasztót védi. A törvény megadja a hiba, a gyártó és a kár fogalmát is. Egy termék akkor hibás, ha nem adja azt a biztonságot, amely minden körülmények között elvárható tőle. A hiba lehet: konstrukciós, gyártási, vagy tájékoztatási. Gyártó az, aki előállítja, vagy saját nevét, márkajelzését a terméken elhelyezi. A kár lehet: egészségügyi (halált, vagy testi sérülést okozó, esetleg születés előtti károsodás) valamint dologi.

A fogyasztóvédelem intézményrendszeréhez tartozik a fogyasztóvédelem nemzetközi szervezete a CI (Consumers International - Fogyasztók Nemzetközi Szervezete). Hazai tagszervezete az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE). A fogyasztóvédelem EU-s szervezete a BEUC (Bureau Européen des Unions des Consommateurs - Európai Fogyasztók Szervezete). Magyarország legfelsőbb szintű szervezete a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH), amely a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a Regionális Felügyelőségek összevonásával jött létre. Néhány fontosabb feladata:

-       közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését;

-       irányítja az áruk és szolgáltatások biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő feladatokat;

-       termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve végeztet;

-       működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

-       ellenőrzi az áru és szolgáltatás minőségét, a mérőeszköz hitelességét, a kiállított számla, illetve nyugta helyességét, stb.

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) (9.25. ábra) a fogyasztók védelme és képviselete érdekében tevékenykedik, az állampolgárok önkéntes szerveződése alapján.
 
9.25. ábra: Az OFE címkéje

A minőségügy legismertebb intézményeihez a TÜV-SÜD KERMI Kft. és a Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. (MEEI) tartozik.

A TÜV-SÜD KERMI jogelődjét 1893-ban Trefort Ágoston hozta létre Magyar Királyi Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet néven, amely 1952-től Kereskedelmi Minőségellenőrző intézet néven működött. 1995. október 1. után a Gazdasági Minisztérium tulajdonában volt és KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. néven végezte tevékenységét. 2005-ben privatizálták és csatlakozott a TÜV SÜD csoporthoz. A legfontosabb feladatai a következők:

  • termékek vizsgálata,
  • szakmai tanácsadás,
  • igazságügyi szakértői tevékenység,
  • megrendelésre szakvélemények kiadása,
  • tanúsítás a kijelölt termékek körében, tesztek készítése,
  • oktatás és képzés.

A Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. (9.26. ábra) legfontosabb feladatai:

  • a villamossági termékek biztonságának vizsgálata és tanúsítása EU-direktívák, EN és HD szabványok szerint, valamint
  • tesztek és szaktanácsadás.
 

9.26. ábra: A MEEI címkéje