A raktártechnológia jellegzetességei

A raktártechnológia mindazon tényezőket foglalja magába, amelyek a raktár működését jellemzik. Főbb elemei a tárolás, komissiózás, belső anyagmozgatás technikai eszközrendszere, a raktárirányítás rendszere, és a külső áruszállítási és információs kapcsolatok. A raktártechnológiai folyamatmodulokat a 6.5. ábraa tünteti fel.

 6.5. ábra: Raktártechnológiai folyamatmodellek