Az ABC-elemzés

A készletek fontossága alapján történő csoportosítás az ABC-elemzésre épülő eljárás, amely a Pareto-elv készletekre konkretizált eljárása.  Az eljárás lényege, hogy a felhasznált anyagféléket (készletelemeket) azok relatív fontosságuk alapján csoportosítjuk és a csoportok szerint differenciált készletgazdálkodási módszereket alkalmazzunk.

A csoportképzés leggyakrabban alkalmazott ismérvei:

  • a tétel éves felhasználási költsége,
  • a tétel egységköltségének nagysága,
  • a gyártáshoz felhasznált anyag különlegessége,
  • a tétel gyártásához szükséges források rendelkezésre állása,
  • a tétel termelési vagy átfutási ideje,
  • a tétel kritikus tulajdonsága,
  • a tétel pótlásának vagy hiányának költsége,
  • a műszaki tervezés igényessége.

A kiválasztott ismérv(ek) alapján az egyes anyagféleségeket csoportokba rendezzük (A, B, C), de szükség esetén alcsoportokat is megkülönböztethetünk. A felhasználási érték alapján a teljes tételszám 20%-át kitevő legnagyobb felhasználási értéket képviselő tételeket az A csoportba, a következő 40%-ot a B csoportba, és a maradék 40%-ot a C csoportba soroljuk be. Ezek a százalékértékek a konkrét vállalati körülmények alapján változtathatóak, a lényeg az, hogy jól elkülönítsük az egyes csoportokba a tételeket.