Ellátási lánc

A logisztika vállalt feladatainak ellátását különböző szervezetek és vállalatok közreműködésével valósítja meg, ezek együttesen egy ellátási láncot alkotnak. Az ellátási lánc azon szervezetek, vállalatok összessége, amelyek közvetlenül részt vesznek a termékek és/vagy szolgáltatások ellátási és elosztási, illetve kapcsolódó információs és pénzügyi folyamataiban a forrástól a végső fogyasztóig. Az ellátási láncnak három szintjét mutatja be az 1.1. ábra.

1.1. ábra: Az ellátási lánc szintjei

Az ellátási láncnak megfelelően a szállítók és a vevők közötti kapcsolat meghatározott tevékenységeken keresztül jön létre (1.2. ábra). A logisztika három fő funkciója a beszerzés, a termelés ellátása és a disztribúció. Minden egyes tevékenységhez készletezés és információkezdés kapcsolódik.

1.2. ábra: Logisztikai folyamatok és funkciók 

Az egyes gazdasági egységek / vállalatok a tevékenységük elvégzéséhez szükséges logisztikai feladatokat elvégezhetik saját szervezetükön belül létrehozott logisztikai szervezettel, de dönthetnek logisztikai szolgáltató megbízásáról is.

A logisztikai szolgáltató vállalat olyan külső szolgáltató, amely a megbízó vállalat logisztikai feladatát teljes egészében vagy részben teljesíti, átvállalja.

A logisztikai szolgáltatók által végzett tevékenységeket a 1.2. táblázat foglalja össze.

1.2. táblázat: A logisztikai szolgáltató tevékenységei
 

Alapszolgáltatások

Érték-hozzáadott szolgáltatások

Fuvarozás

Készletgazdálkodás

Fuvarozási szolgáltatások

Komissiózás

Szállítmányozás

Címkézés, „megjelölés”

Raktározás

Visszáru és hulladék kezelése

Információs rendszerek működtetés

(Újra)csomagolás

Elosztás

Selejt kezelése

 

Bizonyos befejező termelési tevékenységek

 

Tanácsadás

Mint minden gazdálkodó szervezetnél a logisztikánál is az egyik legfontosabb feladat a teljesítmény mérése. Ez lehet belső és külső teljesítménymérés. A főbb szempontokat foglalja össze a 1.3. táblázat.
 
1.3. táblázat: A logisztikai teljesítmény mérése 
 

LOGISZTIKAI TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE

Belső teljesítménymérés

Külső teljesítménymérés

1. Logisztikai költségek

1. Vevői elégedettség

2. Logisztikai kiszolgálási színvonal

2. Benchmarking

3. Termelékenység

 

4. Eszközök

 

5. Minőség

 

 
  A logisztika céljából és feladatából egyértelműen megállapítható, hogy a logisztika nem egy szállítási és/vagy rakodási tevékenységet jelent, hanem egy rendszert, amely az egyes feladatokat/folyamatokat összefüggéseiben szemléli és tesz javaslatot megoldására.