Felhasznált irodalom

1. ÁTS J.: 1999. Fuvarozási és szállítmányozási alapfogalmak - in Gyakorlati logisztikai tanácsadó 10/6.2. Verlag Dashöfer, Budapest.

2. BADINSZKY, P.: 2005. E-business (jegyzet), SZIE-GTK.

3. BENKŐ J.: 2000. Logisztikai tervezés mezőgazdasági alkalmazásokkal, Dinasztia Kiadó, Budapest, p 199.

4. BERECZ P.: 2007. Elektronikus kereskedelem infrastruktúrája, AVA konferenciakiadvány, pp. 18-28.

5. BOKOR Z.: 2010. Szállítás, szállítmányozás, veszélyes áruk. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. 16-17. p.

6. BORA GY. - KOROMPAI A.: 2001. A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. Aula Kiadó. Budapest.

7. BÓNA K.: 2003. Logisztika II.: Internetes segédanyag az „Elektronikus üzletvitel logisztikája" című témakörhöz.

8. BUZÁS G.: 2006 Az áruismeret alapjai. KIT Kft. Budapest.

9. BUZÁS G.: 2009. Általános áruismeret. Képzőművészeti Kiadó Kft. Budapest.

10. CSAPÓ ZS.: 2010. Nemzetközi kereskedelempolitika. Debreceni Egyetem. Egyetemi jegyzet.

11. CSÉFALVAY Z.: 2004. Globalizáció 1.0. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

12. CSÉFALVAY Z.: 2004. Globalizáció 2.0. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

13. CHIKÁN A.- DEMETER K.: 1999. Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Aula, Budapest, 599. p.

14. DÉZSÁN I.: 2000. Minőségbiztosítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

15. HODOSYNÉ HIDEG A.: 1996. Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek, 3. kiadás Műszaki Könyvkiadó, Budapest. (harmadik kiadás)

16. HUNYADI L.: 1997. Általános társadalom- és gazdaságföldrajz, Calibra, Budapest.

17. HUSZÁR E.: 1994. Nemzetközi kereskedelempolitika. Aula Kiadó. Budapest.

18. KÁPOLNAI A. - NEMESLAKI A. - PATAKI R.: 2002. E-business stratégia vállalati felsővezetőknek, Budapest, Aula Könyvkiadó.

19. KOLTAI T.: 2006. Termelésmenedzsment, Typotex, Budapest, p. 279.

20. KOZMA G. 2003. Regionális gazdaságtan. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen.

21. KÖRMENDI L. - PUCSEK J.: 2008. A logisztika elmélete és gyakorlata. Saldo, Budapest. 216 p.

22. MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 73. sz. 18679. p., 18674. p.

23. MEZŐ G.: 2000. A politikai földrajz alapjai. egyetemi jegyzet Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

24. NÉMON Z. - Sebestyén L. - Vörösmarty Gy.: 2005. Logisztika, folyamatok az ellátási láncban. KIT, Budapest. 388 p.

25. PAP A.: 2009. Az e-logisztika kapcsolata a logisztikai szolgáltató központokkal, Hadmérnök. IV. évf. 4. szám, pp. 100-107.

26. PREZENSZKI J.: 2002. Logisztika I. BME, Budapest, 483 p.

27. PREZENSZKI J.: 2002. Logisztika II. Logisztikai Fejlesztési Központ, Budapest, 563 p.

28. PREZENSZKI J.: 2010. Raktározás-logisztika. Ameropa Kiadó, Budapest, p. 239.

29. RÁCZ CS.: 2004. Logisztika, információmenedzsment, szoftvertechnológia. BME GTK, Budapest. p. 276.

30. SÁROSI GY.: 2006. Veszélyes áru raktárlogisztika - korszerű követelmények. Complex Kiadó, Budapest. p. 257.

31. SÁROSI GY.: 2007. Veszélyes áruk küldeménydarabos szállítása. PublicPress Kft., Budapest.

32. SZEGEDI Z. - PREZENSZKI J.: 2003. Logisztika-menedzsment, Budapest, Kossuth Kiadó, 451 p.

33. VAKHALNÉ P. M.: 2008. Nemzetközi és szállítmányozási ismeretek I. Budapest, PC Line Studio Kft.

34. VAKHALNÉ P. M.: 2008. Nemzetközi és szállítmányozási ismeretek II. Budapest, PC Line Studio Kft.

35. VAKHALNÉ P. M.: 2008. Nemzetközi és szállítmányozási ismeretek III. Budapest, PC Line Studio Kft.

36. VILLÁNYI R. E.: 2010. Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó vállalkozások beszerzésmenedzsment vizsgálata az észak-alföldi régióban. Ph.D. értekezés. Debrecen.

37. VOFKORI L. (2002): Gazdságföldrajz. Scientia, Budapest.

38. VÖRÖSMARTY GY.: 1998. Beszerzés. Tanfolyami jegyzet, MLBKT.

Internetes források:

1. Internet 1: 2011. Közbeszerzés. http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zbeszerz%C3%A9s

2. Internet 2: 2011. Szabvány: http://szam.gml.hu/files/aruismeret_szabvany.doc

3. Internet 3: 2011. Áruk rendszerezése: http://www.kerisuli.hu/arurendszertan/74-arurendszerek

4. Internet 4: 2011. Borosüveg: http://www.borcane.ro/hu/Boros%C3%BCvegek/750-mles-atlatszo-Bordolesse-USA borosuveg--cID20--pID51.html

5. Internet 5: 2011. Védjegy: http://www.vedjegyportal.hu/vedjegyoltalom-levedes-gyik#Mi_a_vedjegy

6. Internet 6: 2011. Szabadalom: http://www.szabadalom-vedjegy.hu/?gclid=CIOY7q3QxKsCFcRXmAodkyeA3A

7. Internet 7: 2011. ADR: http://www.mare.info.hu/Files/ADR2011_hu.pdf

8. Internet 8: 2011: ADR előírások:

http://live.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/Instructions/Hungarian_2011.pdf

9. Internet 9: 2011. ADR 2009: http://web.t-online.hu/szakpet/docs/ADR_2009_HUN.pdf

10. Internet 10: 2011. Negyeliczky János veszélyesáru szakértő honlapja www.dgsa.hu

11. Internet 11: 2011. Bajai Kikötő: http://alfateam.ewk.hu/baja

12. Internet 12: 2011. Csepeli Szabadkikötő: http://ww2.legifotok.hu/postcard_edit.php?pic_id=11436

13. Internet 13: 2011. WTO: www.wto.org

14. Internet 14: 2011. Vám: www.vam.gov.hu

15. Internet 15: 2011. EU-vonal: www.euvonal.hu