Fogyasztói érdekvédelem

A piaci versenyben megfelelő ismeret hiányában a fogyasztó kiszolgáltatottá válhat, ennek az orvoslására születtek/születnek nemzetközi szinten és országokon belül a fogyasztók érdekvédelmi szervezetei. A magyar vásárló/fogyasztó védelmét a jog több ága is tartalmazza: a polgári jog, a kereskedelmi jog, a büntető jog a szabálysértési jog és a közigazgatási jog.

A fogyasztói érdekvédelem feladata megvédeni a fogyasztók biztonságát, gazdasági érdekeit a gyártók, kereskedők erőfölényével szemben. A fogyasztónak joga van a biztonságos termékekhez, szolgáltatásokhoz. A termékbiztonság létrehozásáért közösen felelnek a gyártók, az importőrök, a kereskedők, a szolgáltatók.

A magyar fogyasztóvédelem rendszerét, tényezőit a 9.18. ábra mutatja be.

 

9.18. ábra: A magyar fogyasztóvédelem rendszere