Logisztikai szolgáltató központ

A logisztikai szolgáltató központok hozzájárulnak a disztribúció hatékonyságának növeléséhez. A logisztikai szolgáltató központ olyan logisztikai üzem, amely:

- regionálisan működik,

- csomópont-orientált,

- jelentős közlekedési folyosók mellett helyezkedik el,

- közlekedési alágazatokat kapcsol össze.

A magyarországi logisztikai központok koncepcióját 1993-ban dolgozták ki, majd folyamatosan aktualizálták. Központi kérdés volt, hogy milyen régiókba célszerű ezeket a központokat telepíteni (fejlett - jelentős áruvolumen miatt, és fejletlen régiók - gazdasági húzóerő miatt), illetve hogy fontos közlekedési ágazatok találkozásánál, csomópontjainál célszerű létesíteni. A logisztikai központokkal szemben támasztott követelmények a következők voltak:

- az egész nemzetgazdaságban szolgálják a hatékonysági követelmény érvényesülését;

- segítsék a közlekedéspolitikai és környezetvédelmi szempontok megvalósulását;

- az együttesen megjelenő, jelenlévő logisztikai funkciók erősítsék egymás hatását (kedvező szinergiák).

2004-ben országgyűlési határozat született a logisztikai központok hálózatának megvalósulásáról. Az első hivatalos kijelöléseket a 2006. évi 26. tvr. melléklete tartalmazza, ahol 11 körzet központokkal és részközpontokkal került kijelölésre (4.1. táblázat).

4.1. táblázat: Az országos jelentőségű logisztikai központok

Ssz.

Körzet megnevezése

Központ, részközpont

I.

Nyugat-dunántúli körzet

Sopron (részkp. Szombathely)

II.

Észak-dunántúli körzet

Győr-Gönyű

III.

Közép-dunántúli körzet

Székesfehérvár (részkp. Dunaújváros, Veszprém)

IV.

Dél-dunántúli körzet

Baja (részkp. Mohács)

V.

Budapesti körzet

Dél-Pest (Soroksár) - BILK

Dél Buda (Nagytétény)

Csepel Nemzeti Szabad-kikötő

VI.

Közép-alföldi körzet

Szolnok

VII.

Dél-alföldi körzet

Szeged (részkp. Kisújszállás)

VIII.

Észak-keleti körzet

Miskolc – Tiszaújváros

IX.

Észak-tiszántúli körzet

Záhony (részkp. Nyíregyháza)

X.

Délnyugat-dunántúli körzet

Nagykanizsa

XI.

Közép-tiszántúli körzet

Debrecen

Forrás: Körmendi-Pucsek, 2008.

Magyarország országos jelentőségű logisztikai szolgáltató központjait, illetve a kombi- és Ro-La terminálokat a 4.2. ábra: Magyarországi kombi-, és Ro-La terminálok, OLSZK-k4.2. ábra mutatja be.
 

4.2. ábra: Magyarországi kombi-, és Ro-La terminálok, OLSZK-k

A logisztikai szolgáltató központok szolgáltatásait három csoportba sorolhatjuk: alap-, kiegészítő- és egyéb szolgáltatások.

Logisztikai alapszolgáltatások:

• szállítás, rakodás, átrakás;

raktározás;

csomagolás, komissiózás;

egységrakomány-képzés;

informatikai szolgáltatás.

Kiegészítő logisztikai szolgáltatások:

üzemanyagtöltők;

vámudvarok;

gépek, járművek bérbeadása;

szerviz-szolgáltatások;

tanácsadó irodák;

biztosító kirendeltségek.

Egyéb szolgáltatások:

őrzés-vagyonvédelem;

posta, bank;

tűzoltóság;

vendéglátás;

fénymásolás, nyomda, fax, telefon, internet;

személyi szerviz.

A logisztikai szolgáltató központok előnyei:

az áruáramlás működése hatékonyabb,

magas szintű infrastruktúra - magasabb kiszolgálási minőség,

a termelésidegen feladatok hatékonyabban valósulnak meg,

környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása.