Módszertan

A kereslet-előrejelzésre kvantitatív és kvalitatív módszerek is alkalmazhatóak. A kvantitatív módszerek során főleg statisztikai eszközökkel múltbeli adatok felhasználásával készítjük az előrejelzést. Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a mozgó átlagolás, amelynek során egy előre rögzített tagszámú átlagot határozunk meg.

A kvalitatív módszerek hosszú távra és stratégiai döntésekhez nyújtanak támogatást. Ezeket a módszereket akkor alkalmazzák, amikor a múltbeli adatok korlátozottan állnak rendelkezésre és/vagy a külső hatásoknak nagy a szerepük. Döntően emberi véleményekre, tapasztalatokra és szakértői ismeretekre alapoznak a kereslet előrejelzésénél. A két leggyakrabban alkalmazott módszer a Delphi-módszer és a brainstorming. A Delphi-módszernél a szakértők elkülönülten készítenek előrejelzéseket, aztán összesítik azokat, míg a brainstroming egy csoportvita vagy más néven ötletbörze, ahol a szakértők nyíltan tanácskoznak.

A módszerek közötti választást a múltbeli adatok rendelkezésre állása befolyásolja. Statisztikai módszereket alkalmazni csak akkor érdemes, ha megfelelő mennyiségű és minőségű adattal rendelkezünk, különben nem tudunk megbízható előrejelzést készíteni. Rövidebb távra inkább a kvantitatív módszereket érdemes alkalmazni, míg hosszabb távra, stratégiai döntések meghozatalához pedig a kvalitatív módszereket érdemes előnyben részesíteni. A másik fontos tényező a módszerek közötti választásnál azok költségvonzata, a nagyobb költségvetés összetettebb módszerek alkalmazását teszi lehetővé.