Szállítási módok

Az, hogy valamely veszélyes áru közúti szállításánál milyen ADR-előírásokat kell alkalmazni a veszélyes áru osztályba sorolásától és a szállítási módtól függ. Ahogy nő a szállító edény mérete és ezzel arányosan a szállított mennyiség (balesetnél a szabaddá válható mennyiség) is, úgy szigorodnak a betartandó előírások.

Az ADR ömlesztett, küldeménydarabos és tartályos szállítási módokat különböztet meg.

Egyes veszélyes áruk, ömlesztett, küldeménydarabos és tartányos szállítása egyaránt megengedett. Vannak olyan áruk is, amelyeknél a szállítási mód meghatározott. A fluor csak küldeménydarabként, az olvasztott kén pedig csak tartányban szállítható.

Ömlesztett szállítási mód

Ömlesztett szállításról akkor beszélhetünk, ha szilárd halmazállapotú veszélyes árunak, csomagolás nélkül (kivéve 6.2 osztályba tartozó UN 3291 alá tartozó fertőző hulladékok ömlesztett szállítása) történik szállítása járművön (nyitott, ponyvás vagy fedett) vagy konténerben. Az ömlesztett rakomány kirakása után - a szállítás technológiájából adódóan - a raktér szennyezett marad, ezért az ömlesztett árut szállító járművek és konténerek rakterét minden újra megrakás előtt ki kell tisztítani, kivéve ha ugyanazzal az áruval lesz újra megrakva.

Küldeménydarabos szállítási mód

A veszélyes árunak a következő csomagolások valamelyikében történő szállítását (járművön vagy szabványos konténerben, cserefelépítményben) nevezzük küldeménydarabos szállítási módnak. Csomagolások:

-       0 - 450 l (400 kg) közötti űrtartalmú minősített csomagolások (pl.: hordó, kanna, zsák, láda, doboz/ P- Packaging),

-       3000   l-ig   (egyes   esetekben   1500   l-ig)  terjedő   űrtartalmú minősített nagyméretű csomagoló eszközök (IBC- Intermediate Bulk Container),

-       450  l   (400  kg) -  3000  l-ig  terjedő  űrtartalmú  minősített nagycsomagolások (LP- Large Packaging).

A küldeménydarab a csomagolási művelet végterméke, amely a feladásra kész csomagolóeszközből, nagycsomagolásból vagy IBC-ből és tartalmából áll. A fogalom kiterjed a gázok szállítására használt tartályokra, valamint az olyan tárgyakra is, amelyek méretük, tömegük vagy kialakításuk folytán csomagolás nélkül vagy rekeszben (csúszótalpon), kosárban vagy rakodóeszközben szállíthatók. A radioaktív anyagok szállítását kivéve, nem terjed ki e fogalom azokra az árukra, amelyeket ömlesztve szállítanak, sem a tartányban szállított anyagokra.

A veszélyes áru küldeménydarabos szállításának egy példáját mutatja a 10.1. ábra.

 

10.1. ábra: Korlátozott mennyiségként csomagolt veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabok, az előírt jelöléssel

Tartányos szállítási mód

Tartányos szállítási módról akkor beszélhetünk, ha a veszélyes árut rögzített vagy leszerelhető tartányban, battériás járműben, többelemes gázkonténerekben (MEG-konténer), tartány cserefelépítményekben vagy tankkonténerben, mobil tartányban szállítják. Erre a szállítási módra több vonatkozásban is szigorúbb előírásokat kell alkalmazni, mint a küldeménydarabos és ömlesztett szállításoknál.

Veszélyességi bárcákkal történő megjelölés

Ha a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat szállítani akarják, általában veszélyességi és kezelési bárcákkal is meg kell jelölni azokat. A veszélyességi bárca csúcsára állított négyzet alakú jelkép, mérete a küldeménydarabokon általában 10x10 cm-es. Ha a csomagolás ehhez nem lenne megfelelő méretű, lehet kisebb is, de mindenképpen jól láthatónak kell lennie. A kisebb méretű bárca használata gázpalackok (2. osztály) nyakrészén mindenkor megengedett (10.2. ábra).
 

10.2. ábra: Az ISO 7225:1994 (Gázpalackok - Figyelmeztető bárcák) szabvány szerinti,

csökkentett méretű bárcák vállrészre kialakítva

A bárcák kismértékben fedhetik egymást, de a főveszélyre utaló bárcának és az összes bárcán lévő számnak, teljes mértékben láthatónak, illetve a jelképeknek felismerhetőnek kell lenniük.

Veszélyes áru jelölő címke tartalma a palackokon

A veszélyes áru jelölő címke megfelel a vonatkozó szállítási előírások (ADR, RID) követelményeinek. A címkén feltüntetett információk az oxigén - példáján (10.2. ábra) láthatók.

1.      Az ADR szerinti (UN-számhoz tartozó) megnevezés.

2.      A töltet mennyisége.

3.      A termék megnevezése tisztasági fokozat megadásával.

4.      A gáz tisztasága.

5.      Veszély szimbólumok.

6.      UN-szám.

7.      Regisztrációs szám.

8.      Veszélyre utaló mondat.

9.      Biztonságos használatra utaló mondat.

10.  Gyártói megjegyzés.

A járművön (konténeren) elhelyezett bárca mérete legalább 25x25 cm-es kell hogy legyen. Ilyenkor nem veszélyességi bárcának, hanem nagybárcának nevezzük.

Ha egy veszélyes árunak nem egy, hanem több veszélye is van, akkor az ún. fő- és járulékos veszélyek jelzésére több különböző veszélyességi bárcát is el kell helyezni a küldeménydarabokon.

A kezelési bárcák - ahogy a nevük is jelzi - a küldeménydarabok kezelésére, illetve rakodására adnak utasítást. A kezelési bárcán levő álló helyzetet jelző nyilakat (fekete és piros szín egyaránt elfogadott) a küldeménydarab két, egymással szemben lévő függőleges oldalára kell feltenni úgy, hogy a nyilak függőlegesen a helyes irányba mutassanak (10.3. ábra).
 
 
10.3. ábra: Nyilak elhelyezése küldeménydarabon

A jármű veszélyt jelző táblákkal és nagybárcákkal történő megjelölése

Veszélyes áruk küldeménydarabos szállításánál a szállítóegységet elől és hátul szám nélkül, narancssárga színű, veszélyt jelző táblákkal kell megjelölni.

A tábla szélessége 40 cm, magassága 30 cm, szélei fekete szegéllyel ellátottak, melynek szélessége 15 mm. A tábla méretével kapcsolatos tolerancia:+/-10%. Indokolt esetben a tábla mérete 30x12 cm-ig csökkenthető (pl. robbanóanyag személygépkocsival történő szállításánál).

A veszélyt jelző tábla: egyrészt figyelmezteti a közlekedés többi résztvevőjét, hogy a jármű veszélyes rakománnyal közlekedik, másrészt a katasztrófa elhárító egységeknek baleset, illetve rendkívüli esemény során nélkülözhetetlen információkat nyújt. Az új előírások értelmében a táblának olyan kivitelűnek kell lennie, hogy időjárásálló legyen, és tartós jelölést eredményezzen. A tábla rögzítése 15 perces tűz esetén sem szűnhet meg.

A veszélyes áru ömlesztett szállításakor az áru fontosabb jellemzőire utalnak a veszélyt jelző narancssárga táblán lévő számok (10.4. ábra és 10.5. ábra). A tábla felső részében szereplő, az ADR által meghatározott számkombináció - a Kemler-szám - a veszély jellegét mutatja. A tábla alsó részében feltüntetett szám az áru UN-száma. Ha az első számjegyet megkettőzik, azt jelenti, hogy az adott veszély nagyon erős. Ha a számok előtt X betű látható, azt jelenti, hogy az anyag vízzel veszélyes módon reagál, ezért az ilyen jármű tüzét vízzel oltani tilos.

10.4. ábra: A veszélyes áru adatai a veszélyt jelző táblán

10.5. ábra: Tartányos jármű illetve járműszerelvény jelölése

Konténerek és cserefelépítmények

Ha a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat konténerbe teszik, és úgy szállítják, akkor a szállítóegység veszélyt jelző táblákkal való megjelölésén kívül a konténert nagybárcákkal is meg kell jelölni mindkét oldalán és mindkét végén. A nagybárca mérete legalább 25x25 cm-es. Ugyanez érvényes a cserefelépítményekre is, amelyeket kombinált szállításoknál (pl. közút/vasút - huckepack és Ro-La forgalom) használnak. A kizárólag közúti szállításokra használt cserefelépítményeket azonban nem kell bárcázni az 1. és 7. osztály kivételével. A megjelölésért a feladót terheli a felelősség.

Az 1. (pl. Trotil: 1.1 D) és 7. osztályba tartozó küldeménydarabokat szállító járműveket két oldalt és hátul el kell látni min. 25x25 cm-es (vagy 10x10 cm-es) nagybárcákkal.

Szállítóegység kombinált forgalomban

Ha a veszélyes áruval rakott szállítóegységet vasúton továbbítják (Huckepack és RoLa forgalom), akkor a jelöléseket (táblák, bárcák) ugyanúgy kell hagyni, mint közúti szállításnál. Kompozáskor a szállítóegység tengeri kompon olyan egységnek minősül, mint például egy nagykonténer.

Ömlesztett áru szállítása

A veszélyes áruk ömlesztett szállításakor számmal ellátott veszélyt jelző táblákat kell használni. A tábla felső részén a veszélyt jelző szám, az alsó részén pedig az UN szám szerepel. A nagybárcákat szintén használni kell a megjelölésnél.

Veszélyes hulladékot szállító járművek megjelölése

A hulladékot szállító járműveket két négyszögletes, visszatükröződő, 40 cm széles és legalább 30 cm magas fehér figyelmeztető táblával kell ellátni. A figyelmeztető táblákon fekete színnel az „A" feliratot (10.6. ábra) kell feltüntetni.
 

10.6. ábra: Hulladékot szállítójármű megjelölésére alkalmazott tábla 

A figyelmeztető táblákat elől és hátul a jármű felületén kell elhelyezni, max.1.5 m magasságban. Járműszerelvények esetén a hátsó táblát a pótkocsi hátoldalán kell elhelyezni. A táblák elhelyezéséről a fuvarozónak és a szállítást közvetlenül végző személynek kell gondoskodnia. Ez a megjelölés nem váltja ki az ADR szerinti veszélyt jelző táblákkal történő megjelölését.