Tengeri árufuvarozás

Magyarország földrajzi helyzete miatt külkereskedelmi forgalmát csak a közbeeső tranzit országok közlekedési hálózatának és kikötőinek igénybevételével oldhatja meg. A magyar szállítmányozók által leginkább alkalmazott európai kikötők:

- Rotterdam,

- Hamburg,

- Koper,

- Rijeka.

A kereskedelmi hajók csoportosítása:

a) a fuvarozott áruk jellege alapján:

- bulk carrier: ömlesztett száraz rakomány (szén, ércek) fuvarozására alkalmas hajók,

- conventional cargo: hagyományos darabáru fuvarozásra alkalmas hajók, amelyekbe ládák, zsákok, bálák rakodhatók rendszerint raklapon,

- tanker hajók: olvadékok fuvarozására alkalmasak.

b) az alkalmazott fuvarozási technika alapján:

- konténerhajók,

- Ro-Ro hajók,

- hűtőhajók,

- folyami uszályokat egységrakományként befogadó hajók (LASH), amelyekbe a rakomány beúszik.

A világ legnagyobb kereskedelmi flottával rendelkező országai: Japán, USA, Nagy-Britannia, Norvégia és Franciaország. Egyes hajótársaságok nem saját országuk, hanem idegen ország lobogója alatt hajóznak, a kedvezőbb költségek miatt. Az ilyen országok (olcsó lobogó államok): Panama, Ciprus, Málta, Honduras, Libéria, Costa Rica.

A tengeri hajók jellemző paraméterei, amelyek alapján a díjszámítás történik:

- befogadóképesség (hasznos raktér)

- regiszter tonna (térkapacitás) 1 regiszter tonna = 2,83 köbméter

- bruttó regiszter tonna (teljes térkapacitás),

- nettó regiszter tonna (rakomány befogadására alkalmas térfogat).

- térfogatszám

- bruttó térfogatszám (a hajó teljes térfogata),

- nettó térfogatszám (a hajó nettó térfogata).

- hordképesség (berakható tömeg tonnában)

- bruttó (a hajó teljes teherbíró kapacitása),

- nettó (a rakomány megengedett tömege).

A tengeri árufuvarozás módozatai:

- vonalhajózás: a kereskedelmi hajók meghatározott útvonalon, meghatározott kikötők érintésével menetrend szerint történő közlekedése - a szerződés az árura vonatkozik.

- bérelt hajózás: igényeknek megfelelően változó útvonalon folyik - a szerződés bérleti jellegű és a hajóra vonatkozik.

A tengeri árufuvarozás jogi szabályozása

A vonalhajózás feltételeit meghatározza Hágai/Visby szabályozás (1921, 1968), valamint a Hamburgi Egyezmény (1978). Magyarország a Hamburgi Egyezményt még nem írta alá.

A vonalhajók menetrendje a hajóslistákban szerepelnek, amelyek tartalmazzák:

  • a hajók fontosabb adatait,
  • érkezésük, indulásuk tervezett időpontját,
  • az érintett kikötők felsorolását,
  • a hajó tartózkodási helyét a kikötőben.

A vonalhajózásban a hajótér foglalása általában szállítmányozó közreműködésével, booking note (hajótér-könyvelési jegy) alapján történik. A hajótársaság - amennyiben az igényelt hajótér rendelkezésre áll - annak egyik példányát lebélyegezve visszaküldi a megrendelőnek.

A vonalhajózásban érvényesülő általános üzleti feltételeket a hajótársaságok határozzák meg, vagy külön kiadványban rögzítik, vagy a fuvarlevél hátuljára nyomtatják.

A Liner Terms néven feltüntetett szabályoktól eltérni nem lehet.

A vonalhajózás okmánya a Bill of Lading (B/L) tengeri hajóraklevél, amely egy értékpapír. Ez bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét. A B/L-t több eredeti példányban állítják ki, ezek összességét nevezik „full set"-nek. A másolati példányokat ellátják a „copy not negotiable" felirattal (másolat, amely nem testesít meg értéket). Az árut csak az eredeti példányok testesítik meg.

A B/L legfontosabb változatai:

1. Áruátvétel helye és ideje szerint

- Received for shipment B/L: annak igazolására állítják ki, hogy a hajóstársaság az árut a kikötőben átvette.

- On board B/L: akkor töltik ki, ha hajóra rakták.

- Shipped B/L: akkor töltik ki, ha elhajózták.

2. Átruházási mód szerint

- Consigned to B/L: az átvevő nevére kiállított okmány, amely lemondó (cessziós) nyilatkozattal ruházható át az új vevőre.

- To order B/L: rendeletre szóló B/L, amelyet teljes vagy üres forgatással lehet átruházni. A teljes forgatásnál a régi vevő nevezi meg az új címzettet, üres forgatásnál pedig csak aláírja és dátumozza az okmány hátoldalán.

3. Áru állapota szerint

- Tiszta (clean) B/L: amennyiben nem szerepel rajta hátrányos megjegyzés.

- Foul vagy Unclean B/L: ha szerepel rajta valamilyen megjegyzés (Pl.: sérült konténer, egy hordó szivárog, stb.).

4. Fuvarozási mód szerint

- Consolidation vagy Groupage B/L: gyűjtő-hajóraklevél, amelyet akkor állít ki a hajóstársaság, amikor a rakományt gyűjtőkonténerben továbbítják.

- Közvetlen (through) hajóraklevél: több fuvarozó bekapcsolása esetén állítják ki.

- Combined transport B/L vagy Multimodal transport B/L: akkor állítják ki, ha a teljes fuvarozási lánc egy speditőr kezében van, aki megszervezi a teljes kombinált árutovábbítást.

5. Bemutatás szerint

- Stale B/L: akkreditívvel történő fizetés esetén késve bemutatott hajóraklevél.

- Antedatált (visszadátumozott) B/L: Akkreditív igénybevételénél az elhajózási határidő betartásánál van szerepe, mivel 2-3 napos eltérést engedélyez.

A veszélyes áruk tengeri fuvarozását az IMCO Code szabályozza.