A vetőmagkukorica jelentősége

Magyarország ökológiai adottságai kedvezőek a vetőmagkukorica termesztéséhez. Az 1980-as években a kukorica vetőmagtermesztés 40-60 ezer hektáron folyt az országban. A termésátlag 1,2-2,6 t/ha, a fémzárolt vetőmag mennyisége 50-130 ezer tonna között változott. Kukorica vetőmagból jelentős mennyiséget exportáltunk. Az exportlehetőségek - különösen a keletre irányuló export - beszűkülése miatt csökkent a termőterület, 2000 után 22-29 ezer hektár körül stabilizálódott.

A Magyarországon megtermelt kukorica vetőmag közel 70%-a ma is exportra kerül, de a célországok köre átalakult. Olaszországba, Franciaországba, Németországba, Ausztriába, Bulgáriába, Szlovákiába, Romániába, Horvátországba, Lengyelországba, Spanyolországba, az Egyesült Államokba, Kanadába, Ausztráliába, Új-Zélandra és Japánba exportálják.

A vetőmagtermesztés szakaszai:

-        nemesítői szakasz

-        szántóföldi szakasz

-        vetőmagüzemi feldolgozás

A nemesítői szakaszban a nemesítők a törzseket, beltenyésztett vonalakat állítják elő. Hosszú ideig tartó (6-10 év) beltenyésztéssel és szelekcióval hozzák létre a vonalakat. A vonalak legtöbbször nem egy, hanem több hibridnek is szülőpartnerei, ezeket szigorúan ellenőrzött körülmények között, folyamatosan szaporítani kell. A fajtafenntartásnak arra kell irányulni, hogy a vonalak eredeti állapotukban maradjanak meg, idegen kukoricatőről érkező virágpor ne vehessen részt a termékenyítésben. A vonalak fenntartásánál, felszaporításánál az izolációs távolság legalább 400 m. Ezen a távolságon belül nem lehet idegen kukorica, sem másik vonal, sem árutermelő kukorica.

A szántóföldi szakaszban a vonalak irányított keresztezése zajlik, a hibrid dokumentációjában rögzített módon. A vetőmag előállítást növénytermesztő gazdaságok végzik. A gazdaságnak szigorú feltételeket kell teljesíteni, hogy alkalmas legyen a feladatra, és szerződést kössenek vele kukorica vetőmag előállítására.

Az üzemekkel szemben támasztott követelmények:

-        megfelelő minőségű terület (kiváló talajadottságok, jó kultúrállapot, veszélyes gyomoktól mentes)

-        öntözhető legyen a terület

-        megfelelő méret (vetésváltás, izoláció)

-        izolációs távolság betartása

-        magas technikai színvonal (korszerű, jó állapotú gépek)

-        magas szakmai színvonal (szakképzett szakemberek)

-        előnyös a szilárd burkolatú út (a szükséges munkákat kevésbé befolyásolja az időjárás)

A gazdaság mérete azért lényeges szempont, mert kis területen nem biztosítható a megfelelő vetésváltás a vetőmag kukorica számára, illetve az izolációs távolság betartása is nehézségekbe ütközhet. Nem lehet befolyásolni, hogy a szomszéd gazdaság milyen növényeket termesszen az izolációs távolságon belül.

Az izolációs távolság árukukorica vetőmag előállításakor 200 m. A távolság csökkenthető, ha a legközelebbi táblán ugyanazzal az apával történik hibrid előállítása, illetve ha erdősáv ékelődik a két tábla közé. Az izolációs távolság betartásánál nem szabad figyelmen kívül hagyni a beékelődő kisebb területek, akár a tanyák vagy kertek kukorica vetéseit sem. Ha az izoláció nem megfelelő, a szántóföldi szemle során kizárják a táblát a vetőmagelőállításból.

A vetőmagkukorica nagy értéket képvisel, emellett a vetőmag előállítása legtöbbször vonalakon történik, melyek gyenge felépítésűek és kis vitalitásúak, ezért a termesztése során minden technológiai elemet úgy kell megvalósítani, hogy zavartalan fejlődésének feltételei biztosítva legyenek.