Irodalom

1.      A növénytermesztés kézikönyve (1966). Szerk: Láng G. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

2.      Antal J. (1978): Olajnövények termesztése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 139.

3.      Antal J. (2005): Növénytermesztéstan 1. A növénytermesztéstan alapjai. Gabonanövények Mezőgazda Kiadó, Budapest.

4.      Antal J. (2005): Növénytermesztéstan 2. Gyökér- és gumós növények. Hüvelyesek. Olaj- és ipari növények. Takarmánynövények Mezőgazda Kiadó, Budapest

5.      Bódis L. - Kralovánszky U. P. (1988): A szója, élelmiszer és takarmány. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 187.

6.      Bódis L. (1983): Az abrakhüvelyesek termesztése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 239.

7.      Cserháti S, (1906): Általános és különleges növénytermelés. Nitsmann József Könyvnyomdája, Győr. 592.

8.      Eőry T. (2001): A repce termesztése. Kiadja a Szerző, Budapest. 168.

9.      Erdei P. - Szániel I. (1975): A minőségi búza termesztése. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest. 130.

10.  Grábner E. (1956): Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1010.

11.  Győri Z. - Győriné Mile I. (1998): A búza minősége és minősítése. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. 83.

12.  Győri Z. - Győriné Mile I. (2002): A kukorica minősége és feldolgozása Szaktudás Kiadó Ház, Budapest

13.  Kalászosgabona-termesztés. Gazdálkodási stratégia (2002). Szerk: Balla L. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 90.

14.  Koltay Á. - Balla L. (1975): Búzatermesztés és -nemesítés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 228.

15.  Kurnik E. (1962): A szója. Akadémiai Kiadó, Budapest. 377.

16.  Kurnik E. (1970): Étkezési és abraktakarmány-hüvelyesek termesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 29-134.

17.  Láng G. (1954): Növénytermeléstan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 398.

18.  Lelley J. Mándy Gy. (1963): A búza. Akadémiai Kiadó, Budapest. 295.

19.  Menyhért Z. szerk. (1985): A kukoricatermesztés kézikönyve Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

20.  Nagy J. (2000): A zöldborsó. Dinasztia Kiadó, Budapest. 118.

21.  Nagy magvú zöldségfélék. Zöldborsó, zöldbab és csemegekukorica (1999). Szerk: Mártonffy B, Rimóczi I. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 104.

22.  Stanacev, S. (1983): Az ipari növények termesztése. Újvidéki Dnevnik, Újvidéki Forum, Belgrádi Nolit Kiadó, 156.

23.  Szabó László (1993): Magyarország kultúrflórája. Az olajrepce. Akadémiai Kiadó, Budapest. 158.

24.  Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és kereskedelme (2004) Szerk: Izsáki Z. és Lázár L. Mezőgazda Kiadó, Budapest

25.  Szántóföldi növénytermesztés (1992) Szerk: Bocz E. Mezőgazda Kiadó

26.  Tomcsányi A. - Turcsányi G. (2004): Magyarország kultúrflórája Az árpa Akadémiai Kiadó, Budapest

27.  Velich I. - Csizmadia L. (1985): Zöldbab- és zöldborsó termesztés. 187-352.