Termőhelyigény

Talajigénye

A silókukorica számára a legjobban megfelelnek a jó vízháztartású, jó kultúrállapotú, mély termőrétegű, középkötött vagy annál valamivel kötöttebb, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású (6,5-7,4 pH) talajok. Ezek a jó minőségű csernozjom talajok, csernozjom réti talajok. Jó termést hoz középkötött barna erdőtalajokon, a jobb öntéstalajokon is. A nagyobb humusztartalmú homoktalajokon is megterem, de a termés mennyisége kisebb.

Nem alkalmasak a termesztésére a kötött, rossz vízgazdálkodású talajok, a szikes talajok, a belvizes területek, vagy a magas talajvízszintű (magasabb, mint 1 m) területek. Sekély termőrétegű talajokon nem eredményes a termesztése. Magyarországon sokszor a gyenge adottságú területekre vetik, ahol a termés mennyisége és minősége sem megfelelő.

Éghajlatigénye

Éghajlatigény tekintetében nem különbözik jelentősen a szemeskukoricától. Korábbi betakarítása miatt kevesebb a hőösszegigénye, így hidegebb vidékeken is termeszthető, a szemes kukoricánál északabbra hatol. Hazánkban az ország egész területén termeszthető. A nagy zöldtömeg kialakításához sok vizet használ fel, ezért sok csapadékot, kiegyenlített vízellátást igényel.