Plenáris előadás | A szekció | B szekció | C szekció | D szekció | E szekció | F szekció | G szekció |

Plenáris előadás
Selényi Endre
      INFORMATIKA SZAKOK A KÉTCIKLUSÚ KÉPZÉSBEN: EREDMÉNYEK ÉS TERVEK 2008-BAN
A szekció
Raffai Mária - Füstös János
       BOLOGNA GLOBALIZÁLÓDÁSA: INFORMÁCIÓRENDSZER-TANTERVEK ÓCEÁNON INNEN ÉS TÚL
Nagy Zoltán - Rutkovszky Edéné - Aszalós László
       AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER TÜKRÖZŐDÉSE AZ EURO-INF AKKREDITÁCIÓS KÖVETELMÉNYEKBEN
Kormos János - Polónyi István
       A VÁLASZ BOLOGNA - DE MI VOLT A KÉRDÉS?
Tóth Tibor - Aszalós Lászlón - Nagy Zoltán
       MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MEGOLDÁSOK, SZABVÁNYOK ÉS ELVÁRÁSOK AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK TERÜLETÉN
Sipos Marianna
       SZÁNDÉK ÉS VALÓSÁG: AZ OKTATÓI GÁRDA ÁTALAKULÁSA A FELSŐOKTATÁSI REFORM HATÁSÁRA AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN
Aszalós László - Rutkovszky Edéné - Nagy Zoltán
       PTI BSC SZAK EU AKKREDITÁCIÓJÁNAK TAPASZTALATAI
Fazekas Gábor - Juhász István - Várterész Magda
       A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN
Kuki Attila
       A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL
Sziray József
       HÉT FÉLÉV UTÁN A BSC MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAKON
Terdik György
       INFORMATIKUS ALAP-KÉPZÉSÜNK NÉHÁNY GONDJA
Fekete Sándorné - Domján Péter - Fekete Tibor - Fekete Sándor
       MIT HOZOTT A BSC TÍPUSÚ KÉPZÉS AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN A PTE ETK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ SZAKÁN
Herdon Miklós
       AGRÁRINFORMATIKAI KÉPZÉSEK ÉS A BOLOGNA FOLYAMAT
Sziray József
       NÉGY FÉLÉV ELŐTT AZ MSC MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAKON
Selényi Endre
       AZ INFORMATIKAI DOKTORI KÉPZÉS ÉS MINŐSÍTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
Cserny László
       VAN-E HELYE A FŐISKOLÁKNAK A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN?
Sárecz Lajos (Oracle)
       FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS AZ ORACLE EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ INFORMATIKA OKTATÁSBAN
Kende Mária
       ADATBÁZIS SZAKIRÁNY A BSC KÉPZÉSBEN
Kupcsikné Fitus Ilona - Selmeci István
       A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS HELYE AZ ADATBÁZISKEZELÉS OKTATÁSÁBAN
Vágner Anikó
       ADATBÁZISRENDSZEREK OKTATÁSA AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁN
Czenky Márta
       ADATBÁZIS-KEZELÉS OKTATÁS HALLGATÓI SZEMMEL
Lágymányosi Attila - Molnár Sándor
       A KÖRNYEZETINFORMATIKA SZEREPE ÉS HELYE A FELSŐOKTATÁSBAN
Nyékyné Gaizler Judit
       ÚJ KÉPZÉSEK AZ INFORMATIKA ÉS A BIOLÓGIA TALÁLKOZÁSI PONTJÁN
Vörös Miklós
       AZ ÉLETHELYZETHEZ IGAZÍTOTT TANULÁS PEDAGÓGIAI GYAKORLATA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN
Sikné Lányi Cecília
       SEGÍTŐ TECHNOLÓGIAI SZAKMÉRNÖK KÉPZÉS KIDOLGOZÁSA A PANNON EGYETEMEN
Csernoch Mária
       A SZÖVEGSZERKESZTÉS-OKTATÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN
Abari Kálmán - Papp Zoltán
       BESZÉDTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSBAN
Honfi Vid - Neuhoffer Hajnalka - Barna Róbert
       SZÜKSÉGES-E A SZÁMÍTÓGÉPES BŰNÖZÉS OKTATÁSA PÉNZÜGY SZAKON?
Erdősi Péter Máté
       AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS OKTATÁSÁNAK FŐ KÉRDÉSEI A KÖZ-, FELSŐ- ÉS POSZTGRADUÁLIS OKTATÁSBAN
Daragó László - Dinyáné Szabó Marianna - Sára Zoltán - Jávor András
       HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE
Bakó Mária
       INFORMATIKAI TANTÁRGYAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN
Zsakó László
       AZ INFORMATIKA TANÁRI MESTERSZAK FELÉPÍTÉSE AZ ELTE-N
Gál Balázs - Starkné Werner Ágnes
       AZ INFORMATIKATANÁR-KÉPZÉS BEMENETI- ÉS KIMENETI KOMPETENCIÁINAK ÖSSZEVETÉSE
Nedeczky Veronika - Vitéz Gyöngyvér - Gudenus László - Helfenbein Henrik
       DIGITÁLIS PEDAGÓGIA A TANÁRKÉPZÉSBEN AZ ELTE IK-N
Kis-Tóth Lajos
       A TANÁRI MESTERSÉG IKT ALAPELEMEI
B szekció
Facskó Ferenc
       30 ÉVES AZ INFORMATIKA OKTATÁSA AZ ERDŐMÉRNÖKI KARON
Busznyák János - Berke József
       INFORMATIKA OKTATÁS A PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN
Grósz Gergely
       BURGONYA (SOLANUM TUBEROSUM) KÁLIUM TÁPANYAG-ELLÁTÁSI KÍSÉRLET KIÉRTÉKELÉSE KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZEREKKEL KÉT ÉV ADATAI ALAPJÁN
Radványi Tibor - Kusper Gábor - Kovács Emőd
       KOMMUNIKÁCIÓ AZ EGERFOOD ÉLELMISZERBIZTONSÁGI PROJEKT INFORMÁCIÓS RENDSZERÉBEN
Salga Péter - Füzesi István
       A NYOMONKÖVETÉS TECHNIKÁI
Michelberger Pál - Keszthelyi András
       EGY ERP RENDSZER A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA MŰSZAKI MENEDZSER KÉPZÉSÉBEN
Dringó László
       SAP OKTATÁS AZ ELTE INFORMATIKAI KARÁN
Rózsa Tünde
       ERP RENDSZEREK OKTATÁSA AZ INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖK KÉPZÉSBEN
Kiss Anita
       A LIBRA 3S FOR SAP BUSINESS ONE OKTATÁSA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN
Jereb László - Takách Géza
       HALLGATÓI ÖNÁLLÓ MUNKÁK KOMPETENCIA ALAPÚ SZERVEZÉSE A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS KÉPZÉSBEN
Elekes Eszter (SAS)
       SAS A FELSŐOKTATÁSBAN
Erdős Ferenc - Raffai Mária
       AZ "INFORMATIKAI BERUHÁZÁSOK MEGTÉRÜLÉSE" CÍMŰ TÁRGY OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGINFORMATIKUS SZAKÁN
Földvári Péter
       INGYENES ÖKONOMETRIAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSA A KÖZGAZDASÁGI FELSŐOKTATÁSBAN
Kehl Dániel
       AZ EXCEL ALKALMAZÁSA A STATISZTIKA OKTATÁSÁBAN
Kaderják Gyula
       ÜGYFÉLKAPCSOLAT-MENEDZSMENT (CRM) RENDSZEREK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA
Pajor Ferenc (NI)
      PROJECT MANAGEMENT FROM A PEOPLE MANAGEMENT PERSPECTIVE
Sántáné-Tóth Edit - Biró Miklós - Gábor András - Kő Andrea - Lovrics László
       DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A FELSŐOKTATÁSBAN
Gyarmatiné Bányai Edit
       A KÖZGAZDASÁGI FELSŐOKTATÁS ONLINE MARKETINGTEVÉKENYSÉGE
Barna Róbert - Honfi Vid
       A PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAKOS HALLGATÓK INFORMATIKAI KÉPZÉSE
Lengyel Zoltán
       VÁSÁRLÓI TRENDEKEN ALAPULÓ SZAKÉRTŐI RENDSZER
Dancsó Tünde
       A MAGYAR TANULÓK INFORMATIKAI KÉPESSÉGEI A NEMZETKÖZI MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ALAPJÁN
Dancsó Tünde
       AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN VALÓ AKTÍV RÉSZVÉTELHEZ SZÜKSÉGES INFORMATIKAI KÉPESSÉGEK
Dudás Anikó
       KÖNYVTÁRINFORMATIKA. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Bujdosó Gyöngyi - Csernoch Mária
       VALÓJÁBAN KIK VIZSGÁZTAK LE SZÖVEGSZERKESZTÉSBŐL? VIZSGA- ÉS VERSENYFELADATOK PATOLÓGIÁJA ÉS DIAGNOSZTIKÁJA
Pintér Róbert
       HÁLÓZAT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TANÍTÁSÁÉRT - EGY NEMZETKÖZI PROJEKT TAPASZTALATAI
Kovács Emőd - Kusper Gábor
       WEB-PROGRAMOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIALAKÍTÁSA AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁN
Király Zoltán
       AMI KIMARADT A MAGYARORSZÁGI SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÖRTÉNETÉBŐL
Lakatosné Török Erika
       PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ A FELSŐOKTATÁSBAN
Buda András
       IKT KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DEBRECENI EGYETEMEN
Cserhátiné Vecsei Ildikó
       IKT KOMPETENCIÁK MEGJELENÉSE A BSC SZAKOK TANTERVÉBEN
Kovács Zoltán - Kovács Zsigmond
       AZ ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER ÉS A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁNAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A GYAKORLATI OKTATÁSÁBAN
Sitkuné Görömbei Cecília
       MIT MUTATNAK A SZÁMOK? AZ INFORMATIKA ALAPJAINAK OKTATÁSI TAPASZTALATAI
Faragó Ádám - Gáll József - Kotsis Ágnes - Madarasi Veronika
       EGY REGIONÁLIS MUNKAERŐPIACI FELMÉRÉS NÉHÁNY EREDMÉNYE: ÁLTALÁNOS PIACI JELLEMZŐK, INFORMATIKAI ALKALMAZOTTI VÉLEMÉNYEK
Cserjés Ágota - Csicsek Judit
       A FELVÉTELT NYERT INFORMATIKUS HALLGATÓK MATEMATIKAI TUDÁSSZINTJÉNEK ELEMZÉSE ÉS ENNEK KÖVETKEZMÉNYE: A FELZÁRKÓZTATÓ KURZUS
Jelli János
       KOMPETENCIA ALAPÚ TANÍTÁSI PROGRAMOK AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLÁN, IKT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN
Sediviné Balassa Ildikó
      ÚJTARTALOMMAL, INNOVATÍV MÓDSZEREKKEL, EREDMÉNYESEBBEN (KOMPETENCIA FEJLESZTÉS AZ ÚJ INFORMATIKAI FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEKBEN)
Biró Piroska
       INFORMATIKA ALKALMZÁSA AZ OKTATÁSBAN
Papp-Varga Zsuszanna
       GEOGEBRA A FELSŐOKTATÁSBAN
C szekció
Alföldi István
      DIGITÁLIS ESÉLYEGYENLŐSÉG
Vigh György
       WEBES ALKALMAZÁSOK AKADÁLYMENTESÍTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ E-LEARNINGRE
Füvesi István
       INTERAKTÍV TÁBLA AZ OKTATÁSBAN
Fazekas Gábor - Ispány Márton - Juhász István - Kis Bertalan
       ELEKTRONIKUS OKTATÁSI KÖRNYEZETEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MODELLJEI
Béres Ilona - Magyar Tímea - Turcsányi-Szabó Márta
       E-TANULÁS HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉTELEI A FELSŐOKTATÁSBAN
Muhari Csilla - Mikóné Márton Julianna
       MULTIMÉDIA SZEREPE AZ E-LEARNING-BEN
Kovács Árpád Endre
       AZ EGYETEMI OKTATÁS MÓDSZEREINEK ÁTALAKÍTÁSA
Nyéki Lajos
       TÁVOKTATÁSOS HALLGATÓK LMS HASZNÁLATÁNAK ELEMZÉSE
Kozma-Bognár Veronika - Egri Péter - Berke József
       PODCASTING TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA A TANANYAGFEJLESZTÉSBEN
Péntek Ádám-Várallyai László
       KORSZERŰ WEB-ALAPÚ OKTATÁSI KERETRENDSZER E-MARKETING CÉLRA
Gulyás István
       VIRTUÁLIS VALÓSÁG TÁRSADALMI HATÁSAI ÉS PEDAGÓGIAI ESZKÖZEI
Papp Gyula - Vágvölgyi Csaba
       CÉLOK ÉS TAPASZTALATOK AZ INTÉZMÉNYI E-LEARNING FEJLESZTÉSEKBEN
Vágvölgyi Csaba - Papp Gyula - Cserhátiné Vecsei Ildikó
       ELEARNING 2.0, AVAGY ELEARNING A KAPCSOLATOK HÁLÓJÁBAN
Grósz Gergely - Sárdi Katalin - Berke József - Hegedűs Géza
       ELEKTRONIKUS AGROKÉMIA TANANYAG AZ AGRÁR-FELSŐOKTATÁSBAN
Espák Miklós
       AUTOMATIKUS TESZTELŐRENDSZEREK SZEREPE A TÖMEGKÉPZÉSBEN
Bognár Géza - Kaczur Sándor
       TÉRBELI GONDOLKODÁS SEGÍTÉSE ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖKKEL
Juhász Ferenc
       "FLASHBOOK" A FELSŐOKTATÁSBAN
Kovács Miklós
       PEDAGÓGIAI SZEMPONTOK AZ E-LEARNING RENDSZERŰ FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁBAN
Lengyel Péter - Herdon Miklós
       ELEARNING RENDSZER BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KARÁN
Várallyai László - Herdon Miklós
       WEB-TECHNOLÓGIÁK ÉS KOLLABORATÍV ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSBAN
Horváth Gyula
       ON-LINE AUTOMATIKUS FELADATBEADÓ ÉS ÉRTÉKELŐ RENDSZER
Molnárné Hamvas Lívia - Molnár József - ifj. Molnár József
       ELEKTRONIKUS LABORJEGYZŐKÖNYV
Kiss Gábor
       AZ ELSŐÉVES HALLGATÓK INFORMATIKA TANULÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA ADATBÁNYÁSZATI ESZKÖZÖKKEL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN
Budai Attila és Szász Antónia
       E-KOMPETENCIA: ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS PEDAGÓGIAI FELADATOK AZ INTERNETES TÁVOKTATÁSBAN
Lengyel Miklós (STREAMNET)
       VIDEOKONFERENCIA A FELSŐOKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN
Forgó Sándor - Hauser Zoltán - Kis-Tóth Lajos - Komenczi Bertalan
       MINDEN TANÁRNAK ÉS MINDEN DIÁKNAK EGY LAPTOP - AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA FEJLESZTÉSI ÉS KUTATÁSI PROGRAMJA A TANULÁSI-TANÍTÁSI
       FOLYAMAT ELEKTRONIKUS TÁMOGATÁSÁRA
Szabó Bálint
       E-LEARNING MÓDSZEREK A HAGYOMÁNYOS OKTATÁSBAN
Komló Csaba - Tömösközi Péter
       ELEKTRONIKUS TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK ASPEKTUSAI
Gulyás István
       KOMPETENCIA ALAPÚ KÉPZÉS ÉS AZ OKTATÁSTECHNOLÓGIA JÖVŐJE
Milus János (ITSH)
       ADAPTÍV COMPUTING
Papadakis George - Schleusener Heinz
       USING AJAX , PHP, MYSQL AND JAVA FOR INTEGRATION OF WEB 2.0-METHODS IN ONLINE-GENEALOGY
Kyriakidis Theodoros - Schleusener Heinz
       DEVELOPEMENT OF BALLAST-FREE AND EASY-TO-USE CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS AND ITS APPLICATION SDP
Fleiner Rita
       SQL INJEKCIÓRA ÉPÜLŐ TÁMADÁSOK ÉS VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK
Zsemlye Tamás (SUN)
       A SUN OPEN SOURCE TECHNOLÓGIÁI
Adamkó Attila
       WEBES INFORMÁCIÓS RENDSZEREK MODELLEZÉSE
Kollár Lajos
       WEBALKALMAZÁSOK MODELLVEZÉRELT KÉSZÍTÉSE
Csudutov Csudinka - Halász Roland
       PIACI VISSZAJELZÉS ÖNÖKNEK - AZ IT FEJVADÁSZ VÉLEMÉNYE A PÁLYAKEZDŐ INFORMATIKUSOKRÓL
Tóth Erzsébet
       A MAGYAR NYELVŰ INTERNETES KERESŐK VIZSGÁLATA
D szekció
Katona Krisztina - Kurdi Zsombor Zsolt
       A SZOFTVERTERVEZÉS GYAKORLATI OKTATÁSA
Szlávi Péter
       PROGRAMKÉSZÍTÉS ÉS GONDOLKODÁS
Jeszenszky Péter
       KERESŐ ALGORITMUSOK HATÉKONY IMPLEMENTÁLÁSA JAVA NYELVEN
Krankovits Melinda
       PHP ALAPÚ TESZT-RENDSZER BEMUTATÁSA
Kusper Gábor - Király Roland - Kovács Emőd - Baranyi Ádám - Csintalan Ádám - Gréczi László - Pekk Roland - Pető György
       AZ EKFCSLINT HOLTPONT KERESŐ ESZKÖZ
Sipos Marianna - Szénási Sándor
       A DEKLARATÍV ÉS IMPERATÍV PROGRAMOZÁSI PARADIGMA ALKALMAZÁSA A BIZTONSÁGOS SZOFTVERFEJLESZTÉSBEN
Dávid Ákos
       FORMÁLIS SZOFTVERVERIFIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI A GYAKORLATBAN
Pataki Norbert - Porkoláb Zoltán - Szűgyi Zalán
       A C++ PROGRAMOZÁSI NYELV ISMERETÉNEK SZÁMONKÉRÉSE
Tejfel Máté
       HELYESSÉGBIZONYÍTÓ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA FUNKCIONÁLIS PROGRAMOK VIZSGÁLATÁRA
Takács Péter - Vályi Sándor
       JAVASLAT A MANA II KRIPTOGRÁFIAI PROTOKOL KORREKCIÓJÁRA
Seres Iván - Kaczur Sándor
       A JAVA NYELV KIVÉTEL- ÉS ESEMÉNYKEZELÉSÉNEK BEMUTATÁSA AZ OKTATÁSBAN
Kósa Márk - Pánovics János
       KERESŐALGORITMUSOK OBJEKTUMORIENTÁLT IMPLEMENTÁCIÓJA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA TÁRGY GYAKORLATI KURZUSAIN
Pap-Szigeti Róbert - Pásztor Attila
       A LEGO PROGRAMOZHATÓ ROBOTJAIVAL SEGÍTETT PROGRAMOZÁS-OKTATÁS BEVÁLÁSVIZSGÁLATA
Krausz Tamás
       VIRTUALIZÁCIÓ HASZNÁLATA AZ OPERÁCIÓS RENDSZEREK OKTATÁSÁBAN
Kátai Zoltán
       ALGORITMUSTERVEZÉS FELÜLNÉZETBŐL
Szénási Sándor
       JAVA PROGRAMOZÁSI NYELV OKTATÁSA C# ALAPOKON
Szabó László Zsolt
       UNIX ALAPÚ RENDSZEREK HASZNÁLATÁNAK OKTATÁSA A MŰSZAKI INFORMATIKUS ÉS INFORMATIKUSKÉPZÉSBEN
Heckenast Tamás - Sziray József
       INFORMÁCIÓ-ARCHITEKTÚRA A "WEB-FEJLESZTÉS" NEVŰ MSC TÁRGY KERETÉBEN
Abonyi-Tóth Andor
       WEBURAFAKÓ - EGY KERESŐOPTIMALIZÁLÁSI VERSENY TAPASZTALATAI
Farkas Károly
       OBJEKTUMORIENTÁLT TEKNŐC-GEOMETRIA
Csernyi Gábor
       AZ INFORMATIKA ALKALMAZÁSA AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁBAN
Kozmann György
       EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKA OKTATÁSA A PANNON EGYETEMEN: GYÖKEREK ÉS TÖREKVÉSEK
Katona Krisztina - Kurdi Zsombor
       INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍTÁS
Nyakóné Juhász Katalin - Kósa Márk - Pánovics János - Lajkó Károly
       ÖT ÉVES MÚLT A TMCS
Koreczné Kazinczi Ilona
       A PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ IKT ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRA A KP-LAB PROJEKT SEGÍTSÉGÉVEL AZ ÖSSZEVONT CSOPORTOS ISKOLÁKBAN
Almási Béla
       A TÖMEGKÉPZÉS ÉS A MINŐSÉG VISZONYÁNAK ALAKULÁSA A CISCO AKADÉMIAI KÉPZÉSEKBEN
Starkné Werner Ágnes - Fogarassyné Vathy Ágnes - Gál Balázs
       KOOPERATÍV MÓDSZEREK FELHASZNÁLÁSA AZ EGYETEMI OKTATÁSBAN EGY KONKRÉT TANTÁRGYHOZ KAPCSOLÓDÓAN
Juhász Ferencné - Juhász Ferenc
       DINAMIKUS RENDSZEREK OKTATÁSA VRML SEGÍTSÉGÉVEL
Zsakó László - Nyakóné Juhász Katalin - Kátai Zoltán
       MIVEL FOGLALKOZIK AZ INFORMATIKA SZAKMÓDSZERTAN?
Virágh János
       MATEMATIKAI SZOFTVEREK AZ ALKALMAZOTT INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN - A BŐSÉG ZAVARA?!
Jeszenszky Péter
       XML OKTATÁS AZ ÚJ TÍPUSÚ PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS BSC KÉPZÉSBEN
Pásztorné Varga Katalin - Várterész Magda
       A LOGIKA HELYE AZ INFORMATIKUSOK ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSÉBEN
Csörnyei Zoltán - Nagy Sára
       TÍPUSKIKÖVETKEZTETÉSI MÓDSZEREK
Kósa Márk - Pánovics János - Heinrich du Toit - Nyakóné Juhász Katalin - John Pilcher
       FELHASZNÁLÓI FELÜLET FEJLESZTÉSE AZ EPICS RENDSZERHEZ
Csajbók Zoltán
       AZONOSSÁGON ALAPULÓ TITKOSÍTÁS KÓRHÁZI INFORMÁCIÓS RENDSZEREKBEN
Sipos Henrietta - Veréb Krisztián
       EGY ORACLE ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI REKORD
Ködmön József - Bodnár Károly
       BIZTONSÁGOSABB FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
Almási Béla - Márton Ágnes
       DIABÉTESZ ÖNELLENŐRZÉSHEZ HASZNÁLHATÓ "FREE SOFTWARE" FEJLESZTÉSE A DEBRECENI EGYETEMEN
Végső Balázs - Nagy Zoltán - Kozmann György
       INFORMATIKAI MÓDSZEREK AZ AGY ELEKTROMOS TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁBAN
E szekció
Bérczes Tamás - Sztrik János
       A WEB SZERVER MEGHIBÁSODÁSÁNAK HATÁSA A PROXY CASH SZERVEREK HATÉKONYSÁGÁRA
Nagy István
       METRIKUS ÉS ANTIMETRIKUS TEREK ÉS REDUKCIÓJUK
Nagy Benedek
       A PÁRHUZAMOSSÁG VIZSGÁLATA A KLASSZIKUS FORMÁLIS NYELVEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN
Licskó Ildikó
       A KLASSZIKUS REJTJELEZÉSBEN ALKALMAZHATÓ SPECIÁLIS FÜGGVÉNYOSZTÁLYOK NÉHÁNY ELŐNYÖS TULAJDONSÁGA
Buza Antal - B. Kis Piroska
       AZ ADATBÁZISOK HATÁSA A RELÁCIÓS ALGEBRÁRA
Huszti Andrea - Pethő Attila
       BIZTONSÁGOS ELEKTRONIKUS VIZSGÁZTATÓ RENDSZER
Herendi Tamás
       KRIPTOGRÁFIAI KULCSOK
Kristóf Zsolt - Bodnár Károly
       ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
Szakonyi Lajos
      ÚJ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA KIDOLGOZÁSÁNAK, REGIONÁLIS HASZNOSÍTÁSÁNAK KÉPZÉSKORSZERŰSÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁSA A MÉRNÖK
      INFORMATIKUS SZAKON
Pandur Béla
       NAGYKITERJEDÉSŰ ENERGIAELLÁTÓ HÁLÓZATRA TELEPÍTETT MÉRŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZER
Sipeky Attila - Iványi Amália
       MECHANIKAI IGÉNYBEVÉTELEK HATÁSA A MÁGNESES ANYAGOK KARAKTERISZTIKÁJÁRA
Fodor Dezső
       MUNKAHIPOTÉZISEK A BETŰÉPÍTŐ ÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
Tóth Viktória
       ÜTKÖZÉS ÉS LAVINAHATÁS PSZEUDOVÉLETLEN BITSOROZATOK CSALÁDJAIBAN
Iványi Péter - Sári Zoltán
       GŐZHÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI MODELLEZÉSE
Sima Dezső - Miklós Árpád - Schmuck Balázs - Szöllősi Sándor
       RÖVID SZÖVEGES VÁLASZOK SZEMI-AUTOMATIKUS KIÉRTÉKELÉSE
György Anna - Szénási Sándor - Vajda István
       SZEMI-AUTOMATIKUS TUDÁSKIÉRTÉKELÉS A VEKTORALGEBRAI FELADATOK PÉLDÁJÁN
Fabulya Zoltán - Nagy Elemérné
       AUTOKLÁVOS HŐKEZELÉS MODELLEZÉSE, ERŐFORRÁSAINAK OPTIMALIZÁLÁSA ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK SZÁMÁRA
Balázs Péter - Erdőhelyi Balázs - Katona Endre - Kató Zoltán - Máté Eörs - Nagy Antal - Nyúl László - Palágyi Kálmán - Tanács Attila
       A KÉPFELDOLGOZÁS OKTATÁSA A BSC ÉS AZ MSC KÉPZÉSEKEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN
Vámossy Zoltán - Sergyán Szabolcs
       KÉPFELDOLGOZÁS SZAKTERÜLETI OKTATÁSA
Sári Zoltán - Jancskárné Anweiler Ildikó - Sipeky Attila
       FÁZISVÁLTOZÁSSAL JÁRÓ KÉTFÁZISÚ ÁRAMLÁS MODELLEZÉSE COMSOL-MATLAB-.NET KÖRNYEZETBEN
Nagy Attila - Tamás János - Burai Péter - Lénárt Csaba
       HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉS SZEREPE
Fazekas Attila - Hajdu András - Sajó Levente - Kovács György
       A DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS TERÜLETÉN FOLYÓ KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN
Balázs Péter - Erdőhelyi Balázs - Katona Endre - Kató Zoltán - Máté Eörs - Nagy Antal - Nyúl László - Palágyi Kálmán - Tanács Attila
       A KÉPFELDOLGOZÁS KUTATÁSA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN
Forczek Erzsébet
       KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE
Berke József
       SPEKTRÁLIS FRAKTÁLSZERKEZET VIZSGÁLATÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI LEHETŐSÉGEI
Kozma-Bognár Veronika
       HIPERSPEKTRÁLIS FELVÉTELEK MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KESZTHELYI TÉRSÉGBEN
Fekete István - Dezső Balázs - László István - Ócsai Katalin
       A SZEGMENTÁLÁS SZEREPE AZ ŰRFELVÉTELEK TEMATIKUS OSZTÁLYOZÁSÁBAN
Pajna Sándor
       TÉRINFORMATIKA ALKALMAZÁSA A KÖZIGAZGATÁSBAN
Szeghalmy Szilvia - Zichar Marianna
       3D TOPOLÓGIA FELÉPÍTÉSÉNEK ÉS ELEMZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
F szekció
Gonda János
       METRIKA A HIPEROKTAEDRÁLIS CSOPORTON
Mester Gyula
       KÉTLÁBON JÁRÓ ROBOT MODELLEZÉSE
Illés Tibor - Nagy Adrienn
       LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI PROGRAMOK TESZTELÉSE
Borgulya István
       EGY HEURISZTIKA A CARP MEGOLDÁSÁRA
Endrődi Tamás
       A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA
Várhelyi Tamás - Tóth István
       A TUDÁSKÖZPONTOK ÁLTAL SEGÍTETT FELSŐOKTATÁS
Berecz Antónia - Kriskó Edina
       AZ E-LEARNING MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MEGKÖZELÍTÉSEI ÉS ALKALMAZHATÓSÁGUK A GDF ILIAS-BAN
Lengyel Zsuzsánna - Zárda Sarolta
       A KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK MENEDZSMENTJE A GÁBOR DÉNES FŐISKOLÁN
Légrádi Gábor
       BSD RENDSZEREK A FELSŐOKTATÁSBAN
Gál Zoltán - Sztrik János
       IP TELEFONOK QOS LAN-TARTOMÁNYON BELÜLI ADATFORGALMÁNAK WAVELET ELEMZÉSE
Lengyel Miklós - Sztrik János
       DIFFSERV EMULÁCIÓ ÉS SZIMULÁCIÓ
Orosz Péter - Sztrik János - Kim Che Soong
       ALTERNATÍV TCP TORLÓDÁSVEZÉRLŐ MECHANIZMUSOK VIZSGÁLATA NAGY SÁVSZÉLESSÉGŰ, MAGAS KÉSLELTETÉSŰ HÁLÓZATOKON
Busznyák János - Nagy Géza - Berke József
       GEORGIKON GNSS BÁZISÁLLOMÁS ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI / HÁLÓZATI RTK ÉS/VAGY SINGLE BASE RTK? /
Kerekes József (SYNERGON)
       INFRASTRUKTÚRA KONSZOLIDÁCIÓ A FELSŐOKTATÁSBAN
Kádek Tamás
       SIKERES PROJEKTMENEDZSMENT IT TÁMOGATÁSSAL - MÁSKÉPP...
Dajka Marianna
       SZOFTVERBESZERZÉS A HUNINET SEGÍTSÉGÉVEL
Czeglédi László
       IKT ESZKÖZÖKKEL TÁMOGATOTT TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
Veréb Krisztián
       TÉRKÉPEK ÉS NAVIGÁCIÓS PONTOK A TELEMATIKÁBAN
Tichy-Rács Ádám
       A NEMZETI KUTATÁSNYILVÁNTARTÁSI RENDSZER AZ ERGO-2 PROJEKTBEN
Torjai László
       ÓRARENDTERVEZŐ ALKALMAZÁS A BOLOGNAI RENDSZERŰ FELSŐOKTATÁSBAN
Kiss Anita - Sigér Fruzsina
       SZOLGÁLTATÓ EGYETEM FELSŐOKTATÁSI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER (FIR) EGY LEHETSÉGES VÁLTOZATÁNAK BEMUTATÁSA
Bíró Adrienne
       SAP HR BEVEZETÉS AZ ELTE-N INFORMATIKUSI SZEMMEL
Portik Imre
       STRATÉGIAI DÖNTÉSTÁMOGATÁS SAS-SAL - DEMONSTRÁCIÓ
Könyves Tóth Előd (SPSS)
       SPSS ÉS A DIMENSIONS, KÉRDŐÍVSZERKESZTŐ ÉS LEKÉRDEZŐ MEGOLDÁS
Bárdos Attila
       AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN - HELYZETKÉP
Kun András István - Siklós Balázs
       A DOTPROJECT ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁNAK TAPASZTALATAI ÉS LEHETŐSÉGEI A DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK MENEDZSMENT
       ÉS MARKETING TANSZÉKÉN
Vitéz Gáborné - Kiss Andrea - Veréb Norbert
       KÉT ÉVES A MISKOLCI EGYETEM PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZISA
Bóta László
       VEZETŐI DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA WEBBÁNYÁSZATTAL AZ INTÉZMÉNY HONLAPVÁLTÁSÁNAK TÜKRÉBEN
Egervári Dóra - Bognár Kristóf
       INFORMÁCIÓS LAVINA - MEGÉRTED, VAGY ELTEMET
Sipos Anna Magdolna
       INFORMÁCIÓS KOMPETENCIA - REALITÁS, VAGY FRÁZIS?
Tóth Máté
       TÉMATÉRKÉPEK A FELSŐOKTATÁSBAN
Tompa Mónika
       SZAKIRODALMI KUTATÁSMÓDSZERTAN: GYAKORLAT A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZONTI KÖNYVTÁRÁBAN
Eszenyiné Borbély Mária - Salgáné Medveczki Marianna
       AMIRŐL A NAPLÓFÁJLOK MESÉLNEK: FELHASZNÁLÓI ATTITŰDÖK VIZSGÁLATA ONLINE KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK HASZNÁLATA SORÁN
Lengyel Miklós
       AZ INTERAKTÍV TÁVOKTATÁS MÓDSZERTANA
G szekció
Hanák Péter
       EVITA ÉS A MŰSZAKI HALADÁS
Szász Gábor - Csuka Antal
       A MECHANIKA OKTATÁSI MÓDSZEREI KÜLÖNBÖZŐ KÉPZÉSI FORMÁBAN
Póserné Oláh Valéria - Schubert Tamás
       INFORMATIKAI BIZTONSÁG - SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN
Erdélyi Ferenc - Tóth Tibor
       AZ ÖSSZETETT MŰSZAKI RENDSZEREK TERVEZÉSÉNEK ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK SZAKTERÜLETE A MÉRNÖKKÉPZÉSBEN
Nyitrai Attila
       MÓDSZERTANOK VS HATÉKONYSÁG (AVAGY EGY HATÉKONY MÓDSZERTAN - SCRUM)
Matijevics István
       INTERNETTEL ÖSSZEKÖTÖTT TÁVOLI LABORATÓRIUMOK SZEREPE A MÉRNÖKINFORMATIKUS KÉPZÉSBEN
Kovács Katalin - Molnár Csaba - Sziray József
       GYAKORLAT-ORIENTÁLT UML-ALAPÚ FEJLESZTÉS OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM BSC MŰSZAKI INFORMATIKA SZAKÁN
Horváth László - Rudas Imre
       FELSŐOKTATÁSI PROGRAM VIRTUÁLIS TEREKBEN DOLGOZÓ MÉRNÖKÖK SZÁMÁRA
Friedl Katalin - Szeredi Péter
       SZÁMÍTÁSELMÉLETI SZAKIRÁNY A BME MÉRNÖK-INFORMATIKUS MSC KÉPZÉSÉBEN
Kajati László (ITSH)
       REAL TIME SZOLGÁLTATÁS
Balázsfalvi Gábor - Sztrik János
       ELOSZTOTT RENDSZEREK MODELLEZÉSE CELLULÁRIS AUTOMATÁK SEGÍTSÉGÉVEL
Lukovszki Tamás
       ELOSZTOTT HELYMEGHATÁROZÁS MOBIL AD HOC HÁLÓZATOKBAN
Pásztor Attila - Simon Tamás
       AUTONÓM MOBIL ROBOTOK FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSTÓL A KUTATÁSIG
Benyó Balázs
       NFC TECHNOLÓGIÁRA ÉPÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
Molnár Sándor - Molnár Márk - Lágymányosi Attila
       KÖRNYEZETINFORMATIKAI MODELLEK ELMÉLETI KÉRDÉSEI ÉS HAZAI ALKALMAZÁSUK AZ ENERGETIKAI KIBOCSÁTÁSOKBAN
Kovács Tamás - Csizmás Edit - Szabó András
       FORGÁCSOLÁSI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA AZ ERŐ-SZIGNÁL ANALÍZISE ALAPJÁN
Varjasi Norbert
       GYÁRTÓSOROK VALÓSIDEJŰ MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI MÉRÉSEINEK SOKCSATORNÁS FELDOLGOZÁSA
Dömölki Bálint – Raffai Mária
       SZAKEMBEREINK SZEREPE A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN
Ésik Zoltán
       ELMÉLETI SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY AZ IFIP-BEN (TC 1)
Bíró Miklós
       ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI EREDMÉNYEK A SZOFTVEREK FEJLESZTÉSÉBEN; ELISMERÉS MANFRED PAUL DÍJJAL (TC 2)
Kovács György
       AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA NÖVEKVŐ SZEREPE A VÁLLALKOZÁSOK/VÁLLALATOK NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN (TC 5)
Raffai Mária
       AZ INFORMATIKA-SZAKMAISÁG SZABVÁNYOSÍTÁSÁNAK NEMZETKÖZI PROGRAMJA (TC 8)
Pintér Róbert
       INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS TÁRSADALOM KAPCSOLATA - HAZAI FEJLŐDÉS ÉS EREDMÉNYEK. (TC 9)
Szeredi Péter
       MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KUTATÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKMAI PROGRAMOKON
Illés Zoltán - Istenes Zotlán - Heizlerné Bakonyi Viktória - Kozma László
       INFORMATIKAI KÉPZÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÖZÖS EURÓPAI KERETRENDSZEREK ALAPJÁN
Sikné Lányi Cecília
       HALLGATÓK RÉSZVÉTELE KÜLFÖLDI PARTNEREKKEL VALÓ PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN
Balogh Anikó - Komáromi László
       INNOVATÍV MINŐSÉGI FOLYAMATOK AZ E-LEARNINGBEN, A TUTORÁLÁS ÉS MENTORÁLÁS GYAKORLATA A GÁBOR DÉNES FŐISKOLÁN
Herdon Miklós - Zdenek Havlicek - Lengyel Péter - -Szilágyi Róbert - Várallyai László
       NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ E-LEARNING AGRÁRFELSŐOKTATÁSI ALKALMAZÁSÁBAN
Babos Krisztina
       A LEXINFO INFORMATIKAI SZAKNYELVI VIZSGA