Kompetenciák

Szerkesztő: Dr. Juhász Csaba

Szerzők: Dr. Anda Angéla, Horváthné Dr. Baracsi Éva, Dr. Bíró Tibor, Dr. Burucs Zoltán, Girhiny Ildikó, Dr. Harsányi Endre, Hunyadi Gergely, Dr. Juhász Csaba, Kocsis Tímea, Kolics Balázs, Dr. Kondorosy Előd, Kovács Elemér, Dr. Kozák Lajos, Mézes Lili, Nagy Attila, Petrovics Nándor, Simándi Péter, Szőllősi Nikolett, Varga Sándor

Lektorok: Dr. Kátai János, Dr. Tamás János, Dr. Juhász Lajos, Dr. Lehoczky Éva


Tartalomjegyzék

 1. 1. Bevezetés
 2. 2. A kompetencia
  1. 2.1. A kompetencia fogalma
  2. 2.2. A kompetencia természete és modellezése
  3. 2.3. A kompetencia fogalmának értelmezése
 3. 3. A Környezetgazdálkodási agrármérnök és Természetvédelmi mérnök (BSc) szakok munkaerőpiaci felmérése, elemzése kérdőíves módszerrel
  1. 3.1. A kérdőívekről általánosságban
  2. 3.2. Kiküldött és beérkezett kérdőívek
  3. 3.3. A kérdőívek értékelése az egyes kérdések szerint
   1. 3.3.1. Tevékenységi kör
   2. 3.3.2. A cég/szervezet székhelye
   3. 3.3.3. A cég/szervezet működési helye
   4. 3.3.4. Általános informáltság a képzéssel kapcsolatban
   5. 3.3.5. Alkalmazottak száma
   6. 3.3.6. Felsőfokú szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatottak száma
   7. 3.3.7. Főiskolai oklevéllel rendelkező foglalkoztatottak száma
   8. 3.3.8. Egyetemi diplomával rendelkező foglalkoztatottak száma
   9. 3.3.9. Agrár szakterületen végzett foglalkoztatottak
   10. 3.3.10. Környezetvédelmi és természetvédelmi vonatkozások
   11. 3.3.11. Személyes kötődés a Georgikon Karhoz
   12. 3.3.12. Természetvédelmi Mérnöki és Környezetgazdálkodási Agrármérnöki BSc oklevelek munkaerő-piaci értéke
   13. 3.3.13. Természetvédelmi Mérnöki és Környezetgazdálkodási Agrármérnöki MSc diploma munkaerő-piaci értéke
   14. 3.3.14. Más Természetvédelmi Mérnöki és Környezetgazdálkodási Agrármérnöki oklevelek és diplomák munkaerő-piaci értéke
   15. 3.3.15. Megkérdezettek átlagos igényei egy pályakezdő ismereteivel és képességeivel szemben
   16. 3.3.16. Megkérdezettek átlagos igényei egy pályakezdő készségeit érintően
   17. 3.3.17. Gyakorlattal való rendelkezés fontossága
   18. 3.3.18. Gyakorlattal való nem rendelkezés kompenzálási lehetőségei
   19. 3.3.19. Együttműködés lehetősége elméleti képzést illetően egy felsőoktatási intézménnyel
   20. 3.3.20. Az elméleti képzésben való együttműködési hajlandósága az egyes képzési formák esetében
   21. 3.3.21. Együttműködés lehetősége szakmai gyakorlatok tekintetében egy felsőoktatási intézménnyel
   22. 3.3.22. Szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos együttműködés
   23. 3.3.23. Gyakornokok fogadása a múltban
   24. 3.3.24. Gyakornokok fogadása a jövőben a Georgikon Karról
   25. 3.3.25. MSc fokozat megszerzésének bátorítása BSc fokozattal rendelkező alkalmazott esetében
   26. 3.3.26. BSc fokozat megszerzésének bátorítása felsőfokú szakképesítéssel rendelkező alkalmazott esetében
   27. 3.3.27. A vizsgált képesítéssel rendelkezők munkaerő-piaci helyzete
   28. 3.3.28. A számviteli és pénzügyi ismeretek fontossága
   29. 3.3.29. A marketing ismeretek fontossága
   30. 3.3.30. Az általános- és szakmai jogi ismeretek fontossága
   31. 3.3.31. A vállalati gazdaságtani ismeretek fontossága
   32. 3.3.32. A növénytermesztési ismeretek fontossága
   33. 3.3.33. Az állattenyésztési ismeretek fontossága
   34. A Természetvédelmi mérnöki BSc szak differenciált szakmai ismeretköreire vonatkozó kérdések kiértékelése
   35. 3.3.34. Az erdészeti ismeretek fontossága
   36. 3.3.35. A vidékfejlesztési ismeretek fontossága
   37. 3.3.36. Az élőhelykezelési ismeretek fontossága
   38. 3.3.37. A műszaki ismeretek fontossága
   39. 3.3.38. A környezetvédelmi ismeretek fontossága
   40. 3.3.39. A geodéziai ismeretek fontossága
   41. Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak differenciált szakmai ismeretköreire vonatkozó kérdések kiértékelése
   42. 3.3.40. A műszaki ismeretek fontossága
   43. 3.3.41. A természetvédelmi szakmai ismeretek fontossága
   44. 3.3.42. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki szakon belül induló szakirányok iránti érdeklődés felmérése
   45. Környezetvédelmi szakirány speciális szakmai ismeretköreire vonatkozó kérdések kiértékelése
   46. 3.3.43. A hulladékgazdálkodási ismeretek fontossága
   47. 3.3.44. A területfejlesztési ismeretek fontossága
   48. Településüzemeltetési szakirány speciális szakmai ismeretköreire vonatkozó kérdések kiértékelése
   49. 3.3.45. A hulladékgazdálkodási ismeretek fontossága
   50. 3.3.46. A közüzemi hálózatok működésével kapcsolatos szakmai ismeretek fontossága
   51. 3.3.47. Az ingatlan-nyilvántartási ismeretek fontossága
   52. Hulladékgazdálkodási szakirány speciális szakmai ismeretköreire vonatkozó kérdések kiértékelése
   53. 3.3.48. A hulladékkezelési ismeretek fontossága
   54. 3.3.49. A településüzemeltetési ismeretek fontossága
   55. 3.3.50. A szennyvíztisztítási ismeretek fontossága
  4. 3.4. Összefoglaló
  5. 3.5. Kompetenciák társítása a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar (Keszthely) Környezetgazdálkodási agrármérnök és Természetvédelmi mérnök BSc tantervekhez
   1. 3.5.1. Általános ismeretkörök
   2. 3.5.2. A Természetvédelmi mérnöki BSc szak differenciált szakmai ismeretkörei
   3. 3.5.3. A Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak differenciált szakmai ismeretkörei
    1. 3.5.3.1. Környezetvédelmi szakirány speciális szakmai ismeretkörei
    2. 3.5.3.2. Településüzemeltetési szakirány speciális szakmai ismeretkörei
    3. 3.5.3.3. Hulladékgazdálkodási szakirány speciális szakmai ismeretkörei
  6. 4. Munkakörelemzések
   1. 4.1. Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) diplomával betölthető munkakörök elemzése
   2. 4.2. Természetvédelmi mérnök (BSc) diplomával betölthető munkakörök elemzése
  7. 5. A feladat- és tulajdonságprofilok kialakítása
   1. 5.1. A feladatprofil értelmezése
   2. 5.2. A tulajdonságprofil értelmezése
    1. 5.2.1. Szakmai ismeretalkalmazások
    2. 5.2.2. Szakmai készségek, képességek
    3. 5.2.3. A személyes, a társas és a módszerkompetenciák meghatározása
  8. 6. A képesítések kompetenciaprofiljainak modulokra bontása
  9. 7. A vizsgált képzések szakmai követelménymoduljai
   1. 7.1. Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés
   2. 7.2. Gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó technológus felsőfokú szakképzés
   3. 7.3. Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc alapképzés
   4. 7.4. Természetvédelmi mérnök BSc alapképzés
  10. 8. Validálás

Mellékletek

 1. Kérdőív a munkáltatók részére a HEFOP 3.3.1.-P.-2004-09-0071/1.0 projekthez kapcsolódóan a Természetvédelmi mérnök BSc és Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc képzéshez
 2. A munkáltatók felé eljuttatott igényfelmérő levél.
 3. Munkaköri leírások (környezetgazdálkodási agrármérnök, természetvédelmi mérnök) (b,c).
 4. A választható kulcskompetenciák listája és meghatározása
 5. Validálási útmutató
 6. Validálási táblázat (Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc alapképzés)
 7. Validálási táblázat (Természetvédelmi mérnök BSc alapképzés)
 8. Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc alapképzés feladatkompetenciáinak validálása (minősítés, átlagok)
 9. Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc alapképzés feladatkompetenciáinak validálása (minősítés, százalékok)
 10. Természetvédelmi mérnök BSc alapképzés feladatkompetenciáinak validálása (minősítés, átlagok)
 11. Természetvédelmi mérnök BSc alapképzés feladatkompetenciáinak validálása (minősítés, százalékok)