Fajlista
: kötelezõ faj
-: nem kötelezõ (fajlistából törölt) faj
*: gyakorlaton egyénileg megfigyelendõ faj

kép kárkép
1. gyakorlat Regnum: Animaliatöbbsejtû állatok
Subregnum: Eumetazoavalódi szövetes állatok
Divisio: Coelomatatestüregesek
Subdivisio: Archicoelomataõs-testüregesek
Superphylum: Pseudocoeliaál-testüregesek
Phylum: Nemathelminthes – hengeresférgek
Classis: Nematoda – fonálférgek
Subclassis: Adenophorea (Aphasmida) – érzékpálca nélküliek
Ordo: Dorylaimida – lándzsás v. tû-fonálférgek
Familia: Longidoridae – hosszúlándzsás fonálférgek
■ Xiphinema index nagy tõrös / szõlõszívó fonálféreg
Subclassis: Secernentea (Phasmida) – érzékpálcásak
Ordo: Tylenchida – szuronyos fonálférgek
Familia: Heteroderidae – cisztaképzõ gyökér-fonálférgek
■ Heterodea schachtii répa fonálféreg
■ Globodera rostochiensis burgonya fonálféreg
Familia: Meloidogynidae – golyvaképzõ gyökér-fonálférgek
■ Meloidogyne hapla szabadföldi gyökérgolyva-fonálféreg
■ Meloidogyne incognita üvegházi gyökérgolyva-fonálféreg
Familia: Anguinidae / Tylenchidae – gubacs-fonálférgek
■ Anguina tritici búza fonálféreg
Subfamilia: Ditylenchinae – szár fonálférgek
■ Ditylenchus dipsaci szár fonálféreg
■ Ditylenchus destructor gumórontó fonálféreg
Familia: Aphelenchoididae – levél fonálférgek
■ Aphelenchoides fragariae szamóca fonálféreg
Subdivisio: Eucoelomata – valódi testüregesek
Phylum: Mollusca – puhatestûek
Subphylum: Placophora – héjasok (6 osztály)
Classis: Gastropoda – csigák (3 Subclassis)
Subclassis: Pulmonata – tüdõscsigák (2 rend)
Ordo: Stylommatophora – nyelesszemû tüdõscsigák
Familia: Limacidae– meztelencsiga-félék / tarajos házatlancsigák
■ Deroceras reticulatum szántóföldi (recés) házatlancsiga
Familia: Arionidae – simatestû házatlancsigák (csupaszcsiga-félék)
■ Arion hortensis kerti csupaszcsiga (házatlancsiga)
Superphylum: Articulata – szelvényes állatok
Phylum: Arthropoda – ízeltlábúak
Subphylum: Hexapoda – hatlábúak
Classis: Insecta – rovarok
Subclassis: Dicondylea – kétbütykû rágójúak
Sectio: Pterygota – elsõdlegesen szárnyasok
Subsectio: Neoptera – új szárnyas rovarok
......
Superordo: Saltatoria – ugró egyenesszárnyúak
Ordo: Ensifera – tojócsövesek
Subordo: Tettigoniodea – szöcskék
Familia: Tettigonidae – fürge szöcskék
- Tettigonia viridissima – zöld lombszöcske
- Polysarcus denticauda – fogasfarkú szöcske
Subordo: Grylloidea – tücskök
Familia: Gryllidae – Valódi tücskök
■ Gryllus campestris mezei tücsök
■ Melanogryllus desertus – fekete tücsök
■ Gryllotalpa gryllotalpa lótücsök
Ordo: Caelifera - Tojókampósok
Familia: Acrididae – Valódi sáskák
■ Calliptamus italicus olasz sáska
■ Dociostaurus maroccanus – marokkói sáska
2. gyakorlat Ordo: Coleoptera – bogarak
Subordo: Adephaga
(futóbogár-lárvások)
Familia: Carabidae – futóbogarak / futrinkák
■ Zabrus tenebroides – gabonafutrinka X
Subordo: Polyphaga
(pajorlárvások)
Familia: Melolonthidae – cserebogarak
■ Melolontha melolontha – májusi cserebogár X
* ■ Rhizotrogus aequinoctialis – áprilisi cserebogár X
* ■ Amphimallon solstitialis – júniusi cserebogár X
* ■ Polyphylla fullo – kalló (csapó) cserebogár X
■ Anomala vitis – zöld cserebogár X
* ■ Anomala dubia – rezes cserebogár X
■ Anisoplia lata – széles szipoly X
■ Anisoplia austriaca – osztrák szipoly X
* ■ Anisoplia agricola – keresztes szipoly X
* ■ Anisoplia segetum – vetési szipoly X
* ■ Epicometis hirta – bundásbogár
(drótféreg-lárvások)
Familia: Elateridae – pattanóbogarak
■ Agriotes ustulatus – mezei pattanóbogár X
* ■ Agriotes sputator – réti pattanóbogár
- Agriotes brevis – vetési rövid pattanóbogár
- Agriotes lineatus
* ■ Melanotus brunnipes – barnalábú gyászpattanóbogár
* ■ Selatosomus latus – széles pattanóbogár
(áldrótféreg-lárvások)
Familia: Tenebrionidae –gyászbogarak
* ■ Opatrum sabulosum – sároshátú bogár
* ■ Tenebrio molitor – nagy lisztbogár
* ■ Tribolium confusum – amerikai kis lisztbogár
(dögbogár-lárvások)
Familia: Silphidae – dögbogarak
- Blitophaga undulata
(levélbogár-lárvások)
Familia: Chrysomelidae – levélbogarak
■ Oulema melanopa – veresnyakú árpabogár
* ■ Oulema gallaeciana – kéknyakú árpabogár
■ Phytodecta fornicata – lucernabogár
■ Leptinotarsa decemlineata – burgonyabogár
* ■ Psylliodes chrysocephala – nagy repcebolha
* ■ Psylliodes attenuata – kenderbolha
* ■ Aphthona euphorbiae – lenbolha
■ Chaetochnema tibialis – répabolha
■ Phyllothreta nemorum – nagy káposztabolha
* ■ Phyllothreta atra – fekete káposztabolha
* ■ Phyllothreta vittula – muharbolha
■ Diabrotica virgifera – amerikai kukoricabogár
(páros fartüskés-lárvások)
Familia: Coccinellidae – katicabogarak
■ Subcoccinella vigintiquatuorpunctata – lucernaböde
Familia: Nitidulidae – fénybogarak
■ Meligethes aeneus – repce-fénybogár
Familia: Chryptophagidae – penészbogarak
■ Atomaria linearis – törpe répabogár
3. gyakorlat Familia: Byturidae – málnabogarak
■ Byturus tomentosus – kis málnabogár
Familia: Cucujidae – lapbogarak
*■ Oryzaephilus surinamensis – fogasnyakú gabonabogár
■ Laemophloeus ferrugineus – vörösbarna lapos-gabonabogár
(kukacszerû lárvások)
Familia: Bostrychidae – Csuklyásszúvak
*■ Rhizopertha dominika – Gabona-álszú
(porvalárvások)
Familia: Dermestidae – porva v. szalonnabogarak
■ Trogoderma granarium – kaprabogár
(díszbogár lárvások)
Familia: Buprestidae – díszbogarak
*■ Petrotis lugubris – bronzbogár
■ Agrilus aurichalceus – málna karcsúdíszbogár
(pondrólárvások)
Familia: Cerambycidae – cincérek
■ Plagionotus floralis – lucernacincér
*■ Dorcadion scopolii – nyolcsávos gyalogcincér
*■ Phymatodes fasciatus – szõlõcincér
(kukaclárvások)
Familia: Bruchidae – zsizsikek
*■ Bruchus pisorum – borsózsizsik
■ Acanthoscelides obtectus – babzsizsik
Familia: Scolytidae – szúbogarak
*■ Scolytus mali – nagy kéregszú
*■ Scolytus rugulosus – kis kéregszú
■ Xyleborus dispar – púposszú
Familia: Curculionidae – ormányosbogarak
(Barkók ökológiai csoportja)
■ Otiorrhynchus ligustici – vincellérbogár
■ Otiorrhynchus ovatus – kis szamócavincellér
■ Peritelus familiaris – kendermagbogár
*■ Sitona humeralis – lucerna csipkézõbarkó
■ Sitona lineata – sávos csipkézõbarkó
*■ Sitona crinita – borsó-csipkézõbarkó
■ Sitona puncticollis – nagy csipkézõbarkó
*■ Psalidium maxillosum – fekete barkó
■ Tanymecus palliatus – hegyesfarkú barkó
■ Tanymecus dilaticollis – kukoricabarkó
■ Cleonus punctriventis – lisztes répabarkó
(Hosszúormányúak ökológiai csoportja)
*■ Lixus scabricollis – répa-levélbarkó
■ Phytonomus (Hypera) variabilis – lucenaormányos
■ Sitophilus granarius – gabonazsizsik
*■ Sitophilus oryzae – rizszsizsik
- Ceutorhynchus macula-alba – máktok-ormányos
■ Ceutorhynchus assimilis – repcebecõ-ormányos
*■ Ceutorhynchus quadridens – repceszár-ormányos
■ Ceutorhynchus pleurostigma – repcegubacs-ormányos
*■ Ceutorhynchus suturalis – hagymaormányos
- Baris chlorizans – káposztaszár-ormányos
*■ Tychius flavus – lucernamag-ormányos
*■ Aoromius quinquepunctatus – borsóormányos
■ Anthonomus pomorum – alma-bimbólukasztó ormányos
*■ Anthonomus pyri – körte-rügyfúró ormányos
4. gyakorlat Familia: Apionidae – cickányormányosok
(lárvaként telelõk)
■ Apion aestimatum – lucernarügy-cickányormányos
- Apion virens – hererügy-cickányormányos
(imágóként telelõk)
*■ Apion trifolii – herevirág-cickányormányos
*■ Apion tenue – lucernaszár-cickányormányos
■ Apion apricans – heremag-cickányormányos
Familia: Attelabidae – eszelények
■ Rhynchites bacchus – almaeszelény
*■ Bystiscus betulae – szõlõeszelény
*■ Coenorrhinus germanicus – szamócaeszelény
Ordo: Lepidoptera – lepkék
(zárthorogkoszorús potrohlábas hernyójú lepkék)
Familia: Cossidae – farontó lepkék
*■ Zeuzera pyrina – kis farontó lepke
■ Cossus cossus – nagy farontó lepke
Familia: Aegeridae – üvegszárnyú lepkék
*■ Synanthedon myopaeformis – üvegszárnyú almafalepke
■ Synanthedon tipuliformis – üvegszárnyú ribiszkelepke
Familia: Lithocolletidae – sátoraknás molyok
*■ Phyllonorycter blancardella – almalevél-aknázómoly
■ Phyllonorycter corylifoliella – almalevél-sátorosmoly
Familia: Nepticulidae – törpemolyok
■ Nepticula malella – almalevél-törpemoly
Familia: Leucopteridae – fehérszárnyú molyok
■ Leucoptera malifoliella – lombosfa-fehérmoly
Familia: Lyonetiidae – ezüstszárnyú molyok
- Lyonetia clerkella – kígyóaknás ezüstmoly
Familia: Hyponomeutidae – pókhálós molyok
*■ Hyponomeuta malinellus – pókhálós almamoly
■ Hyponomeuta padellus – pókhálós szilvamoly
Familia: Plutellidae – tarkamolyok
*■ Plutella maculipennis – káposztamoly
Familia: Tineidae – igazi molyok
*■ Nemapogon granellus – raktári gabonamoly
Familia: Gelechiidae – sarlósajkú molyok
*■ Sititroga cerealella – mezei gabonamoly
■ Scrobipalpa ocellatella – répaaknázómoly
■ Recurvaria nanella – kis vörös rügymoly
*■ Recurvaria leucatella – nagy vörös rügymoly
■ Anarsia lineatella – barackmoly
Familia: Tortricidae – sodrómolyok
(egynemzedékes rügy és levélsodrók)
■ Sparganothis pilleriana – szõlõilonca
*■ Hedya nubiferana – rügysodró tükrösmoly
(többnemzedékes rügy és levélsodrók)
■ Adoxophyes orona (reticulana) – almailonca
*■ Pandemis heparana – ligeti sodrómoly
*■ Pandemis dumetana – mocsári sodrómoly (nagy szamócasodró)
(valódi gyümölcsmolyok és rokonaik)
■ Cydia (Laspeyresia) pomonella – almamoly
■ Cydia pyrivora – körtemoly
*■ Cydia nigricana – borsómoly
■ Grapholita funebrana – szilvamoly
*■ Grapholita molesta – keleti gyümölcsmoly
*■ Grapholita delineata – kis kendermoly
5. gyakorlat Familia: Tortricidae – sodrómolyok
■ Lobesia botrana – tarka szõlõmoly
Familia: Cochylidae – pirosmolyok
*■ Eupoecilia ambiguella – nyerges szõlõmoly
Familia: Phycitidae – karcsúmolyok
*■ Etiella zinckenella – akácmoly
■ Homoeosoma nebulellum – napraforgómoly
*■ Ephestia kuehniella – lisztmoly
*■ Plodia interpunctella – aszalványmoly
Familia: Pyraustidae (Pyralidae) – tûzmolyok
■ Ostrinia nubilalis – kukoricamoly
*■ Loxostege sticticalis – muszkamoly
(nyílt-horogkoszorús potrohlábas hernyójú lepkék)
Familia: Lasiocampidae – szövõlepkék
*■ Malacosoma neustrium – gyûrûslepke
Familia: Lymantriidae – gyapjaslepkék
■ Lymantria dispar – gyapjaslepke
*■ Euproctis chrysorrhoea – aranyfarúlepke
Familia: Arctiidae – medvelepkék
■ Hyphantria cunea – amerikai fehér medvelepke
Familia: Noctuidae – bagolylepkék
■ Scotia segetum – vetési bagolylepke
■ Mamestra brassicae – káposzta-bagolylepke
*■ Heliothis maritima – somkóró-bagolylepke
*■ Autographa gamma – gamma-bagolylepke
*■ Helicoverpa armigera – gyapot-bagolylepke
Familia: Geometridae – araszolólepkék
*■ Operophthera brumata – kis téliaraszoló
■ Erannis defoliaria – nagy téliaraszoló
■ Abraxas grossulariata – köszmétearaszoló
*■ Chiasma clatrata – rácsos téliaraszoló
- Tephrina arenacearia – sárga lucernaaraszoló
Familia: Pieridae – fehérlepkék
*■ Aporia crataegi – galagonyalepke
■ Pieris brassicae – káposztalepke
*■ Pieris rapae – répalepke
Ordo: Hymenoptera – hártyásszárnyúak
(álhernyó-lárvások)
Familia: Thenthredinidae – valódi levéldarazsak
■ Athalia rosae – repcedarázs
■ Pristiphora pallipes – ribiszke-levéldarázs
■ Nematus ribesii – köszméte-levéldarázs
■ Caliroa cerasi – cseresznye-levéldarázs
*■ Hoplocampa testudinea – poloskaszagú almadarázs
*■ Hoplocampa brevis – poloskaszagú körtedarázs
*■ Hoplocampa minuta – fekete szilvadarázs
■ Hoplocampa flava – sárga szilvadarázs
6. gyakorlat Ordo: Hymenoptera – hártyásszárnyúak
(álpondró-lárvások / szalmadarázs-lárvások)
Familia: Cephidae
■ Cephus pygmaeus – szalmadarázs
*■ Janus compressus – hajtáshervasztó darázs
(álkukac-lárvások)
Familia: Eurytomidae
■ Bruchophagus roddi
(álnyû-lárvások)
Familia: Vespidae – redõsszárnyú darazsak
*■ Vespa crabro – lódarázs
*■ Paravespula germanica – német darázs
■ Polistes gallicus – francia darázs
Familia: Formicidae – hangyák
*■ Tetramorium caespitum – gyepi hangya
Ordo: Diptera – kétszárnyúak
(szúnyoglárvás kétszárnyúak)
Familia: Bibionidae – bársonyszúnyogok
■ Bibio hortulanus – kerti bársonyszúnyog
Familia: Cecidomyidae – gobacsszúnyogok
- Mayetiola destructor – hesszeni gubacsszúnyog
■ Contarinia medicaginis – lucernabimbó-gubacsszúnyog
- Dasyneura papaveris – máktokszúnyog
*■ Dasyneura brassicae – repcebecõ gubacsszúnyog
■ Lasioptera rubi – málna-gubacsszúnyog
Familia: Sciaridae – árnyékszúnyogok
*■ Lycoriella modesta – közönséges gyászszúnyog
Familia: Tipulidae – lószúnyogok
*■ Tipula oleracea – közönséges lószúnyog
(nyûlárvások)
Familia: Trypetidae – fúrólegyek
*■ Rhagoletis cerasi – cseresznyelégy
- Ceratitis capitata – Földközi-tengeri gyümölcslégy
Familia: Chloropidae – gabonalegyek
*■ Chlorops pumilionis – csíkoshátú búzalégy
■ Oscinella frit – fritlégy
Familia: Agromyzidae – aknázólegyek
■ Napomyza gymnostoma – póréhagymafej-aknázólégy
- Liriomyza cepae – vöröshagyma aknázólégy
Familia: Anthomyidae – viráglegyek
■ Delia antiqua – hagymalégy
■ Delia radicum (brassicae) – tavaszi káposztalégy
*■ Delia platura – fésûslábú viráglégy
*■ Pegomyia betae – cukorrépalégy
■ Pegomyia cunicularia – spenótlégy
*■ Phorbia fumigata (securis) – õszi fekete búzalégy
Ordo: Heteroptera – poloskák
Familia: Miridae – mezeipoloskák
■ Adelphocoris lineolatus – lucernapoloska
*■ Lygus rugulipennis – molyhos mezeipoloska
Familia: Tingidae – csipkéspoloskák
*■ Stephanitis pyri – körte csipkéspoloska
Familia: Scutelleridae – pajzsospoloskák
*■ Eurygaster maura– mórpoloska
■ Eurygaster austriaca – osztrákpoloska
Familia: Pentatomidae – címerespoloskák
- Aelia acuminata – közönséges szipolypoloska
■ Eurydema ventrale – káposztapoloska
■ Eurydema ornatum – díszes káposztapoloska
*■ Eurydema oleraceum – paréjpoloska
7. gyakorlat