A távíró-hálózatok megjelenése

 

 

A hálózat jelentkezése

 

1799: Napóleon megragadja a hatalmat. Elküldi a következő üzenetet: “Párizs csendes és a jó polgárok elégedettek." az optikai távírón keresztül. 1804-ben magát uralkodónak nevezi ki.

1800-ra a távíró állomások északra, délre, keletre, nyugatra terjednek Párizstól az egész országon keresztül. Az állomásokat kb. 6 mérföldre telepítik egymástól. 1803-ra a vonal bővítése megindul Olaszország és Belgium felé, 1814-re pedig befejeződik.

A vonalakat, melyek rövid, autonóm részekre vannak osztva, részlegeknek hívták. Az üzeneteket minden egyes részleg elején és végén dekódolták és beírták. A közbülső állomásokon dolgozók nem ismerték a teljes kódot, csak az ellenőrző kódok egy csoportját.

1804: A kormány állandóan késik a vonalépítéshez szükséges tőke biztosításával. A vonal egyik megfigyelési útján Chappe megbetegszik. Később depresszióba zuhan, aztán 1805-ben öngyilkosságot követ el.

 

 

Chappe testvérei folytatják a rendszer fejlesztését és kiterjesztését. Mozgatható szemaforos rendszert fejlesztenek ki 1812-ben, amelyet még a krími háború (1853-1856) idején is használtak. A fejlesztés Franciaországon belül folytatódik 1853-ig, amikor is véglegesen helyébe lép az elektronikus távíró.

A forgalom általában néhány száz üzenet volt évenként. 556-ra nőtt az állomások száma, mely 3000 mérföldet ölelt át, Franciaország 29 legnagyobb városát kapcsolva össze. Több mint 1000 embert alkalmaztak a távíróhálózat üzemeltetéséhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Problémák

 

Szükséges, hogy az átadások titkossága biztosított legyen.
1836-ban egy működtetőt megvesztegettek, hogy csempésszen a párizsi tőzsde mozgásáról szóló üzenetbe egy bizonyos mintájú hibát. Bordeaux-ban levő bűntársai ebből húztak hasznot. A rendszert a részlegek határvonalain játszották ki.

 

Az optikai távíró működése

 

 

Mechanikai terv

 

Összetett csiga- és váltórendszer ellenőrizte a szabályzó és a két szárny helyzetét.

 

Első kód

 

Gyakorlatilag lehetetlen váltórendszerben hiba nélkül üzenetet küldeni.

Decimális bekódolás: 1-9: a leggyakoribb szavak, egyszerű jel;
10-99 két jel; 100-999 három jel, 1000-9999 négy jel;

 

 

 

 

Megjegyzendő, hogy a szabályozó pozíciója vagy vízszintes, vagy függőleges (nincs 45 fokos variáció), és csak az egyik mutató használt (ismét nincs 45 fokos variáció).

 

 

 

 

 

 

 

 

Tovább bővíthető egy alap 20-számos rendszerbe a következő módon: egy előjel - szabályozó 45 fokos szögben vagy jobbra, vagy balra döntött pozícióban van. Az előbbi jelöli a páratlan, utóbbi a páros számokat. Használható arra is, hogy lecsökkentse azon szimbólumok számát, amelyek szükségesek egy mondás beazonosításához a kódkönyvben. Valójában soha nem használták.

Megjegyzendő, hogy a működtetők a részlegeken belüli állomásokon csak a számokat ismerték, azt nem, hogy ezek hogyan jelöltek betűket és mondásokat.

Kontroll (ellenőrző) jelek: mindkét mutatót elfordították, hogy elkerüljék a félreértéseket az alap számkódokkal.

 

Kontroll jelek

Átvitel kezdete

Átvitel vége

Átvitel felfüggesztése egy órára

Átvitel felfüggesztése két órára

Összehangolás, mely azt szolgálta, hogy lehetővé tegye a távíróvonal mentén levő állomásoknak, hogy újra összehangolják óráikat

Konfliktus, jelezze, hogy ellentétes irányból egyszerre két üzenet érkezett az állomásra

Elsőbbség, jelezze az összekerült üzenetek egyikének elsőbbségét

Visszaigazolás, jelezze a végállomáson helyesen betűzött üzenet fogadását

Hiba, elhalasztja az utolsó átvitt jelet

Üresjárat, jelezze az állomás vagy vonal bezárását

Kisebb hiba, jelezzen egy kisebb hibát a távíróval vagy a működtető ideiglenes hiányát

Nagyobb hiba, jelezzen egy komolyabb hibát, mely működésképtelenné tette a távírót, külső segítségre van szükség

Eső vagy köd, mely a láthatóságot gátolja

Éjszakai átvitel (bár nincs adat arra, hogy a rendszert éjszaka használták volna)

A módosított kód

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés: Mi a legnagyobb számú szemafor konfiguráció, feltételezve, hogy a szabályozó és a mutatók a tetszőleges 45 fokos variációba is beállíthatók?

8x8x4=256 konfiguráció

De a szabályozó mögé kiterjesztett és elbújtatott mutató pozíciók szemmel nehezen megkülönböztethetők: 7x7x4=196 konfiguráció

Mi van akkor, ha a szabályozó korlátozva van csak vízszintes vagy csak függőleges irányokba: 7x7x2=98 konfiguráció

4-6-ig speciális jeleknek lefoglalva, 92-94-ig meghagyva az adatoknak; pl. vízszintes és függőleges szabályozó pozíciók, becsomagolt mutatókkal

 

Kódszerkezet

 

A kód első része: 94 különböző jel, hogy bekódolja az ábécét, a számokat és a gyakran használt szótagokat. Két mutató behajtásával megalkotott és megerősített (zárásnak hívták).
A kód második része: 94 oldal 94 jellel minden egyes oldalon. Még több jel és hétköznapi szó. Az első jel adja a sor számát, a második az oldalszámot.
94+94x94=8930 szó és mondás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés: Chappe három újabb részt adott a kódhoz. Hogyan tette?

Egy speciális jelet használt, egy vízszintes kétszeresen keresztezett jelet, hogy jelezze a harmadik részt.

Egy függőlegesen kétszeresen keresztezett jelet, hogy jelezze a negyedik részt.

Kölcsönvett egy jelet az első részből, hogy jelezze az ötödik részt.


Az első és a második részek két jelet használtak; a harmadik és a negyedik hármat, az ötödik négyet használt.

 

Jel megalkotása

 

Első lépés: jel létrehozása
Második lépés: megerősítése/befejezése a jelnek
Harmadik lépés: jel bezárása

Döntsük meg a szabályzó sugarat balra (balra ferde) vagy jobbra (jobbra ferde), a mutatókat behajtva. A szabályzó ebben a helyzetben nem egy érvényes jel.

Mozgassuk a szabályzót vissza a vízszintes vagy a függõleges helyzetébe “befejezve a jelet".

Zárjuk le a jelet a mutatók behajtásával.


Az üzenetjeleket a bak ferde állásban hozzuk létre. Az ellenőrző jeleket a jobb oldaliban.

Egyszerre csak egy jel halad át a rendszer egyik végéből a végállomása felé. A működtetőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a rendszer következő állomása megfelelően reprodukálta a jelet. Máskülönben hibaüzenetet küld.

 

Legjobb jelátadási idők

Végállomás

Állomások

Idõ (sec)

Idő/állomás (sec)

Calais

27

180

6,7

Brest

80

480

6

Lille

22

120

5,5

Strasbourg

45

390

8,7

Lyon

50

540

10,8

Összesen:

224

1710

7,6

 

 

 

Tipikus sebesség: 2-3 jel percenként, 20-30 másodperc jelenként, állomásonként

Táviratoknál használt levélfejléc

 

 

Abraham Edelcrantz és a zsalus távíró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1795: A svéd arisztokrata Edelcrantz megtervez egy 3x3-as zsalus mátrixot, egy tizedik nagyon nagy zsaluval a tetején. Az első kapcsolat Stockholmból Vaxholm erődjébe ment. Gyorsan elterjed Svédországban, melyet a megszállástól való félelem hajt a napóleoni háborúk idején.

 

 

Nyolcas kódolást használ: fentről le 1,2,4. Minden oszlop egy jelszámot jelent 0-7-ig. A teljes távíró 000-777-ig, és A000-A777-ig tudott küldeni, ha a 10. zsalu zárva volt.

1809: A svéd rendszer 50 állomást tartalmazott.

1881: Az utolsó optikai távírót bezárják Svédországban.

A királyi távíró intézmény pecsétje